„Cena sociálního pohřbu je cirka 8500 korun a je v ní zahrnuta kremace bez obřadu, doprava do krematoria, uložení schránky u pohřební služby a další nutné režijní náklady," uvedl Petr Krábek, vedoucí žďárského sociálního odboru. Radnice loni zajišťovala dva sociální pohřby, tři v roce 2015.

Nesjedná-li pohřeb ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba, zajistí pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo. Město má právo zúčastnit se případného dědického řízení a uplatňovat po dědicích svoji pohledávku za pohřební výlohy. „V případě neuspokojení pohledávky v dědickém řízení, uplatňuje město náklady na úhradu po Ministerstvu pro místní rozvoj," dodal Krábek.

Rezervu ve výši 50 tisíc korun má v rozpočtu na sociální pohřby vyčleněno Velké Meziříčí. Loni tam obstarávali na vrub radnice dva smuteční obřady. „Cena sociálního pohřbu je čtrnáct tisíc korun," sdělil Jiří Zachar, vedoucí tamního odboru životního prostředí. Dvě poslední rozloučení se zesnulými, k nimž se nikdo nehlásil, evidují loni v Novém Městě na Moravě. Zaplatili zhruba dvacet tisíc korun. Předloni zajišťovali sedm sociálních pohřbů.

„Sociální pohřeb obstaráváme jeden ročně. Je to dáno tím, že ve městě nemáme nemocnici ani léčebnu dlouhodobě nemocných. V těchto zařízeních umírá hodně lidí," řekla vedoucí bystřického odboru sociálních věcí a zdravotnictví Drahomíra Lukšová. Na obřad radnice vynakládá deset až jedenáct tisíc korun. „Snažíme se uzavírat s pohřební službou smlouvu na co nejlevnější pohřeb. Urnu s popelem ukládáme na hřbitově do společného kolumbária," doplnila Lukšová.

Ve Velké Bíteši a Svratce nevypracovali v roce 2016 sociální pohřeb vůbec. „Radnice ve Svratce zatím sociální pohřeb neřešila, do této chvíle nebyl důvod, a je to určitě dobře. Nemáme s tímto žádné zkušenosti. Na tyto záležitosti si proto netvoříme žádné finanční rezervy. Pokud toto jednou bude nutné řešit, zvládneme to i bez nich," vyjádřil se starosta František Mládek.