„Vydali jsme 452 zapečetěných pokladniček, letos se do sbírky zapojilo více než tři stovky měst, obcí i místních částí," informovala o Tříkrálové sbírce koordinátorka za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou Veronika Dobrovolná.

Tradiční Tříkrálová sbírka, kterou letos už patnáctým rokem pořádá Charita České republiky, potrvá až do 14. ledna. Ve Žďáře se mohou lidé s koledníky v ulicích města setkat 6. ledna, přímo ve svátek Třech králů. „Spolupracují s námi studenti Biskupského gymnázia, kteří půjdou po městě koledovat, podobné to bude i v Novém Městě na Moravě, tam vyjdou 6. ledna do ulic studenti střední školy na Bělisku," upřesnila Dobrovolná. Dům od domu budou například koledníci s kasičkami chodit v sobotu 10. ledna ve Žďáře nad Sázavou 2, ale i jinde.

Lidé si mohou totožnost kostýmovaných Třech králů ověřit prostřednictvím průkazky, kterou disponuje vedoucí skupiny, navíc je jejich pokladnička úředně zapečetěná a opatřená logem Charity ČR. Tři králové, kteří obcházejí domácnosti, napíší zájemcům na dveře křídou písmena K+M+B+2015, což je zkratka latinského Christus mansionem benedicat, tedy Kristus žehnej tomuto domu, plus letopočet.

Tříkrálovou sbírku je rovněž možné podpořit převodem na bankovní účet číslo 66008822/0800, v. s. 6800 u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 korun, charita obdrží 27 korun. „V roce 2015 použije žďárská charita finance ze sbírky na zajištění provozu a rozvoje jednotlivých zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou a humanitární a mezinárodní pomoc," upřesnila Dobrovolná.

Loni dosáhla na Žďársku Tříkrálová sbírka dosud největšího výtěžku. Lidé do 397 zapečetěných kasiček dali celkem 2 522 626,60 korun. Peníze podpořily služby nabízené žďárskou charitou, rekondiční pobytovou akci žďárského Klubu v 9, ale i sociální centrum pro seniory v Moldavsku a humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny.