Návrh městského rozpočtu pro rok 2015, zveřejněný na webu města, počítá s vyrovnaným rozpočtem ve výši 430,8 milionu korun. Investice do dopravy převyšují padesát milionů. „Jsou to akce, které byly investičně připraveny 
v minulých obdobích, na nás zbývá, abychom je dokončili," řekl starosta Zdeněk Navrátil.

V lokalitě Klafar II chce město příští rok postavit novou část místní silnice a infrastrukturu pro Hrnčířskou ulici. Radnice ale počítá s tím, že tato investice za dvacet
milionů se ve stejném roce vrátí díky prodeji parcel pro rodinné domy.

Další významná investice bude spojena s vyvedením hlavního silničního tahu 
z centra města. Obchvat propojí výpadovku na Brno s tahem na Nové Město na Moravě. Navrátil uvedl, že státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje zahájit tuto stavbu na jaře příštího roku.

Město v souvislosti s tím zajistí přestavbu místní silni-
ce, jež vede po trase budoucího obchvatu mezi Brněnskou a Jamskou ulicí. Ve žďárském rozpočtu je na to vyčleněno deset milionů korun. „S ŘSD je domluva taková, že my zvýšíme únosnost naší silnice, aby vyhovovala normám pro silnici první třídy, kterou vybuduje ŘSD od Mělkovic po Jamskou," popsal starosta. Silnice mezi ulicemi Brněnská a Jamská nemá dostatečnou hloubku.

„Aby odpovídala nárokům na silnici první třídy, zvedne se síla vozovky zhruba o deset až dvacet centimetrů," doplnil místostarosta Josef Klement. Upravený úsek od města převezme do správy ŘSD.

Žďár pak od státu dostane úsek „novoměstské" silnice číslo 19, konkrétně část od Žďáru po Mělkovice. „Získáme tím poměrně širokou komunikaci. Uvažujeme, že provedeme přípravy k tomu, aby tam mohly být realizovány cyklopruhy. Pokračovat s vedením cyklodopravy do našich místních částí, tedy Mělkovic a Veselíčka, je naší prioritou," připomněl starosta Navrátil.

„Rádi bychom pak řešili propojku mezi Brněnskou a Jihlavskou ulicí," dodal místostarosta Klement. Odklonění tranzitní dopravy z Nového Města na Jihlavu by výrazně ulevilo provozu na frekventované křižovatce u obchodního centra Convent.

Zastupitelé Žďáru nad Sázavou budou o městském rozpočtu pro příští rok hlasovat při svém zasedání ve čtvrtek 18. prosince.