Určena jsou pro studenty třetích a vyšších ročníků lékařských fakult se sídlem v České republice. „Důvodem je snaha řešit budoucí personální situaci v krajských nemocnicích. Kraj Vysočina je připraven studentům medicíny přispět během studia až 200 tisíc korun za to, že budou po skončení studia pracovat v našich krajských zdravotnických zařízeních," sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Čtěte také: Kraj přišel o jednu vesnici o více než pěti stech obyvatelích

Stipendia Kraje Vysočina mají už od nového akademického roku motivovat mediky, kteří úspěšně ukončili nejméně druhý ročník lékařské fakulty, k budoucímu působení v nemocnicích Kraje Vysočina. Upřednostňovány jsou obory v oblasti akutní lůžkové péče vyjádřené prohlášením budoucího zaměstnavatele, se kterými uzavře medik budoucí pracovní smlouvu, nebo obory zaměřené na oblast následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče. „Stipendium je stanoveno ve výši 50 tisíc korun pro akademický rok. Může být poskytováno po dobu standardní délky studia a žadatel se zavazuje vykonávat u vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina povolání tolik let, na kolik mu bylo poskytnuto stipendium," vysvětlil podmínky podpory Vladimír Novotný.

V prvním roce je hejtmanství na tato stipendia pro mediky připraveno uvolnit asi jeden milion korun. Dalšími kroky Kraje Vysočina při stabilizaci současného i budoucího personálního obsazení odborných pozic je podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka diskuse nad programem podpory lékařů pro získání atestací a s tím související zohlednění hodnocení lékařů, kteří tvoří zázemí pro vzdělávání nové generace.

Čtěte také: Hejtman dostal dvě petice, jedna se týkala také letiště