Nová přírodní rezervace zahrnuje více než 60 hektarů pozemků údolní nivy s přirozenými říčními meandry a tůněmi.

„Daří se tam řadě druhů živočichů a rostlin, které jinde z krajiny mizí," nechal se slyšet Luděk Čech ze Správy CHKO Žďárské vrchy. Jde už o desátou přírodní rezervaci vyhlášenou ve Ždárských vrších, rozlohou patří mezi největší. „Toto území je z velké části hospodářsky nevyužitelné, řeka se tam v jarním období rozlévá. Není možné tam umisťovat stavby," podotkl Luděk Čech.

Přísnější ochrana

„První odborné návrhy na vyhlášení Rychtářek přírodní rezervací jsou z konce sedmdesátých let," vyjádřila se botanička Kamila Juříčková.

Přípravné práce nakonec začaly před čtyřmi lety, správa pak jednala s vlastníky pozemků, dotčenými obcemi a úřady.

Rezervace s navazujícím desetihektarovým ochranným pásmem byla vyhlášena minulý měsíc. Rychtářky budou nyní přísněji chráněny. Na druhé straně vlastníci z těchto přísněji chráněných pozemků nemusí platit daň. „Neznamená to, že by to bylo území, kam se nesmí vstupovat, kde se nesmí hospodařit. Péče je do určité míry potřebná a v současné době byla z části zanedbávaná," vyjádřil se Luděk Čech.

Zajistit je potřeba hlavně sečení, aby louky nezarůstaly náletovými dřevinami. Pokud se o to chtějí postarat sami majitelé pozemků, mohou od Správy CHKO dostat finanční příspěvek. „Pravidelné sečení se v této lokalitě už částečně provádí a postupně se bude rozšiřovat. Něco se seče ručně, něco strojově," dodala Kamila Juříčková.

Podmáčené louky jsou domovinou mokřadní vegetace vysokých ostřic. „Z chráněných druhů rostlin se tam vyskytuje orchidej prstnatec májový, všivec lesní nebo rdest alpský," informovala botanička Juříčková.

Rezervace je zajímavá také po zoologické stránce. Daří se tam hlavně obojživelníkům a plazům. Na své si na Rychtářkách přijdou především ornitologové. Mezi několika desítkami hnízdících ptáků je také hýl rudý, v uplynulých třech letech evropsky sledovaný ptačí druh. „Na meandrech Svratky je docela velká hnízdní populace hýlů, probíhal tam několikaletý výzkum," potvrdil vedoucí Správy CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

„Tento ptačí druh se začal v České republice šířit v sedmdesátých letech minulého století, na Rychtářkách bylo první hnízdění hýla rudého zaznamenáno v roce 1988," doplnil ornitolog Jaromír Čejka.

Kvůli zjištění zimoviště a tras podzimních a jarních tahů byly ornitology samcům hýlů připevňovány na záda geolokátory podobné batůžkům. Zjistilo se tak, že hýli ze Ždárska odlétají zimovat do Indie.

CHKO Žďárské vrchy zabírá 70 940 hektarů. Nachází se tam jednapadesát maloplošných zvláště chráněných území. Kromě deseti přírodních rezervací i čtyři národní přírodní rezervace a třicet sedm přírodních památek. Jsou pro ně vypracovány podrobnější plány péče než pro zbylé části chráněné krajinné oblasti.