Přibližně devět kusů této masožravky někdo vyrýpal z půdy podmáčené louky a z místa potom odnesl. A to ještě dříve, než tento nepůvodní a zřejmě uměle vysazený rostlinný druh stačili odborně odstranit pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

„Nemáme tušení, kdo to mohl udělat. Ještě minulý čtvrtek tam lidé exempláře viděli, druhý den ráno už tam ale nebyly,“ popsal zklamaně Jan Sedláček, starosta Křižánek. Člověk, který se rostlin zmocnil, je přitom z půdy vyrýpal značně neodborně. To mohlo poškodit samotný lup, zároveň ale hrozí, že v zemi zůstala část kořenového systému exotické masožravky. Ochranáři proto budou i v budoucnu sledovat, zda se u Křižánek špirlice nachová opět neobjeví.