Sousoší nechali v roku 1727 vztyčit obyvatelé města jako poděkování za odvrácení nebezpečných požárů. „Jedná se o běžnou obnovu, sousoší bude očištěno a opraveny jeho poškozené části,“ uvedl starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska s tím, že na obnovu sloupu je vyhrazeno zhruba 200 tisíc korun. „Každým rokem chceme obnovit alespoň jednu památku na území města,“ doplnil starosta.

Sloup, který je obehnán osmi žulovými sloupky spojenými řetězy, byl poprvé obnoven v roce 1868, poté k opravám došlo třikrát v průběhu druhé poloviny 20. století a následně pak před šestnácti lety, kdy bylo rovněž přistoupeno k nahrazení tří zbývajících originálů světců kopiemi. Originály soch skončily v depozitáři městského muzea.