Jenže muž dluh nesplácel. Po sedmi letech se stalo, že banka požadovala finanční částku, která mezitím více než trojnásobně vzrostla, po ručitelích – Daliboru a Marcele Dědových.

Věřit se nevyplácí

„Nenapadlo nás, že člověk, který pracuje jako montér v zahraničí a vydělá si třeba padesát i více tisíc měsíčně, nebude splácet svoje dluhy,“ uvedla Marcela Dědová. Dědovi se Tomáše Kyselého pokoušeli kontaktovat. „Psala jsem dokonce jeho rodičům, jestli by nám nemohli pomoci se s jejich synem nějak spojit, ale nereagovali. Nevíme tedy, jestli je v současné době ještě v zahraničí nebo třeba zrovna někde v republice,“ popsala Marcela Dědová. Tomáše Kyselého se nepodařilo vypátrat ani Deníku.

Manželům Dědovým stále hrozí, že koncem roku přijdou o střechu nad hlavou. Peníze, které po nich banka požaduje, nemají. Situace je o to horší, že Dědovi vychovávají čtyři malé děti. Tři adoptované a jedno vlastní.

A pokud by jim nebyli schopni zajistit odpovídající péči, mohli by přijít i o ně. „Já jsem momentálně na mateřské dovolené s půlročním synem, ale manžel vydělává dost – tolik, aby rodinu uživil. Máme ale hypotéku na dům, a kdybychom měli ještě navíc splácet další dluh, padly by na to veškeré naše příjmy,“ řekla Deníku Marcela Dědová.

Manželé se snaží dohodnout s bankou i s advokátní kanceláří, která ji zastupuje. Banka jim už prominula úrok z prodlení ve výši 164 tisíc korun. „Podmínkou je, že si se zástupcem advokátní kanceláře dohodnou z jakých zdrojů a v jakém termínu bude uhrazen zůstatek dlužné částky a další náklady právního zastoupení,“ sdělila Hana Mitkovová z pražského odboru oceňování a vymáhání aktiv Komerční banky.

Dědovi předběžně souhlasili s těmito podmínkami. „Po sečtení dluh činil 488 799 korun. Měli bychom splácet pět let asi osm tisíc korun měsíčně. Požádali jsme ale ještě advokátní kancelář zastupující banku o shovívavost ve snaze dosáhnout nižších splátek v delším časovém úseku. A to vzhledem k tomu, že máme čtyři děti ve věku od půl roku do 11 let,“ vylíčila mladá žena. Marcela Dědová navrhla, že je ochotná měsíčně platit polovinu svého mateřského příspěvku – tři tisíce sedm set padesát korun.

Za tři roky, až se Marcela Dědová po mateřské dovolené vrátí do práce, předpokládá, že by mohla měsíčně splácet vyšší částku.
Pak bych splácela třeba polovinu svého platu, což by bylo pět až šest tisíc. Zatím k tomuto návrhu nemám žádné vyjádření od advokátní kanceláře, respektive souhlas banky ,“ dodala.

Protože dny ubíhají a o střechu nad hlavou by Dědovi mohli přijít už koncem roku, ve snaze najít řešení se obrátili na senátora Josefa Novotného.
„Stát jim nemůže nijak pomoci. Jedinou možností je veřejná sbírka a proto jsem se obrátil na Zuzanu Baudyšovou z nadace Naše dítě, která Dědovým přislíbila pomoc,“ sdělil senátor Josef Novotný.

Na konto nadace Naše dítě, číslo účtu 3300033/0300 variabilní symbol 1111 už začaly přicházet první finanční dary. „Jsme rádi, že se našli lidé, kterým osud manželů Dědových, kteří se díky nezodpovědnosti přítele dostali do tíživé situace, není lhostejný. Podobné celorepublikové sbírky jsme už otevřeli i v jiných případech. Doufáme, že se podaří shromáždit takovou částku, aby manželé nepřišli o střechu nad hlavou a jejich děti nemusely do ústavní péče,“ informovala Zuzana Baudyšová z nadace Naše dítě.

Marcele a Daliborovi Dědovým nyní nezbývá než čekat. „Byli bychom vděční za každou částku. Uvědomujeme si, že jsme udělali chybu, když jsme na ručitelství přistoupili, ale rozhodně se nehodláme z dluhu, který na nás přešel, nějak vykroutit. Nechceme však přijít o dům a kvůli dětem jsme ochotni přistoupit na jakékoliv podmínky, abychom zůstali ve svém domě a spolu,“ dodala Marcela Dědová.