Volná místa nechybí jen v okresním městě, ale i v dalších sídlech na Žďársku. A výjimku vesměs netvoří ani mateřinky v menších obcích.

Konkrétně Žďár nad Sázavou v současnosti zřizuje sedm mateřských škol a ukončené přijímací řízení ukazuje, že to jednoduše kapacitně nestačí. „Z předběžného zjištění došlo k zápisu 270 dětí, a můžeme jich přijmout 231,“ uvedla Milada Vránková, ředitelka Mateřské školy Žďár nad Sázavou – organizace, která zastřešuje všechny mateřinky v okresním městě.

Více dětí než míst

Podle odhadu Vránkové ale z 270 uchazečů řada dětí nesplňuje určená kritéria pro přijetí. Zároveň Vránková popřela skutečnost, že by posuzovací hlediska vylučovala z přijetí děti z okolních vesnic.

„Většinou o přijetí žádají rodiče, kteří oba pracují ve Žďáře, jejich děti jsou starší tří let, maminky na ně nepobírají rodičovský příplatek a své děti přihlašují na denní docházku,“ zrekapitulovala pro Žďárský deník Vránková.

Problémy s tím, kam od září umístit svého potomka, mají rovněž rodiče končící mateřskou dovolenou v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí i v Novém Městě na Moravě. Například na novoměstské ředitelství mateřských škol se k zápisům dostavilo na 114 dětí, z nichž 87 jich bylo přijato a 27 odmítnuto.

„Děti, které jsme nemohli přijmout, byly většinou děti dvouleté či ty, které by ve školce trávily jen 4 až 5 dnů v měsíci,“ uvedla ředitelka Ivana Buchtová a připustila, že v porovnání s rokem minulým museli zarmoutit více uchazečů. Hlavní příčinu tohoto stavu spatřuje zejména v délce trvání mateřské. Kdyby podle ní totiž maminky zůstávaly doma do tří let věku dítěte, mohli by do školky přijmout všechny zájemce.

Hygiena: do jedné třídy 25 dětí

„Vzhledem k tomu, že se nám do školky hlásí i děti dvouleté, tak to pak často kapacitně prostě nevyjde,“ vyjádřila se Buchtová a navrhla rodičům, jejichž ratolesti do některé ze tříd předškolního zařízení nebyly přijaty, jakousi alternativu v bezvýchodné situaci: Najít si maminku, která je doma na mateřské se svým dítětem a nevadí jí postarat se o další. „A pokud si přitom ještě vydělá nějaké peníze, tak si myslím, že by to mohlo fungovat,“ řekla ředitelka Ivana Buchtová.

Za kapacitními potížemi mateřinek stojí podle některých zřizovatelů mimo jiné i předpisy ohledně hygienických požadavků na prostory a provoz předškolních zařízení. Kde se totiž dříve do třídy vešlo dětí třicet, nyní to může být podle norem maximálně pětadvacet. Z tohoto důvodu museli snížit počty přijatých dětí pro příští rok v Mateřské škole Bystřice nad Pernštejnem. K zápisu tam přišlo 71 dětí, mohli však přijmout o deset méně.

„Ve třídách jsme měli až 28 dětí. Nyní, kvůli hygieně, jen 25,“ potvrdila ředitelka bystřické školky Vlasta Moncmanová