„Majitel jedné z garáží, stojící zhruba ve středu řady, žádá, aby jeho garáž byla vyjmuta z dopravního koridoru," popsala zastupitelům žádost vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Irena Škodová. Odbor nedoporučil změnu schválit, a proti ní se vyslovili i radní.

„Dotyčný chtěl, aby komunikace byla vyjmuta z územního plánu, aby ji město nerealizovalo. To jsme neschválili, je součástí strategického dopravního dokumentu města a vypuštěna z něj nebude," řekl místostarosta Ladislav Bárta.

Zmíněná silnice, která by propojila Novoměstskou a Neumannovu ulici, sice existuje pouze „na papíře", a to už skoro čtyřicet let, je však v poslední době živě diskutována kvůli varovným letákům, které na garáže v lokalitě vyvěsil anonymní pisatel. Straší v nich majitele garáží, že kvůli takzvanému malému obchvatu jim město brzy garáže nechá vyvlastnit a později zbourá.

Radnice takový scénář odmítá a akci pisatele označuje téměř za šíření poplašné zprávy. Vybudovat v dohledné době malý městský okruh je totiž nereálné, město na něj nemá peníze. „Před dvaceti lety by byl tento okruh za šest set milionů, dnes zhruba za miliardu. A jako místní komunikaci bychom jej museli zaplatit ze svého, neexistují na něj dotace," vysvětlil místostarosta Jaromír Brychta.

Každopádně malý městský okruh je ve Žďáře naplánován již od roku 1976. „Všichni, kdo tam stavěli, věděli, že tudy jednou okruh povede," doplnil Ladislav Bárta.

Dvě další ostatní dílčí změny územního plánu zastupitelé na svém jednání schválili: Automotoklub Enduro bude užívat místo za bývalou skládkou za Stržanovem jako tréninkový terén pro motocyklisty a terénní cyklisty, a firma Cooper Standard postaví parkoviště u rybníka Velký Posměch.

Územní plán Žďáru se bude veřejně projednávat 22. října od 16 hodin ve velkém sále Domu kultury.