Výrobky byly připraveny v rámci dubnového Jarního sázavského sousedského jarmarku pořádaného spolkem v rámci projektu Vy rozhodujete, my pomáháme od společnosti Tesco. Prezidentka muzea Cecilia Rokusek uspořádala milé přivítání s prohlídkou muzea a poděkovala za ručně vyrobené dárky.

Stát Iowa a především Cedar Rapids je místem české komunity i kultury již přes 150 let. Mnoho krajanů do Iowy začalo přicházet od roku 1850.

Od té doby si zde pečlivě střeží české a slovenské kulturní dědictví například prostřednictvím tematických výstav o sametové revoluci, výročí naší republiky nebo ukázkami tradičních českých a slovenských výrobků. Do muzea v minulosti zavítal i Václav Havel a jiné významné české osobnosti.

Veronika Svobodová