Novela školského zákona ustanovení ruší, žádný předpis o počtu žáků v malotřídkách už neexistuje.

„Například malotřídní škola tvořená jednou třídou prvního stupně musí dnes mít nejméně deset žáků ve třídě a zřizovatel může pomocí výjimky snížit jejich počet až na šest,“ uvedla krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.

Školský zákon nově umožní existenci školy třeba i jen s jediným žákem. „A to za podmínky, že její zřizovatel přidá finanční prostředky na její provozování,“ dodala radní Kružíková. Jednoduše řečeno – bude už jedno, kolik žáků ve třídě zasedne, pokud si zřizovatel malotřídky, tedy většinou obec, připlatí.

Protože školních dětí v posledních letech ubývalo, v řadě vesnic každý rok řešili dilema, zda svoji malotřídní školu zavřít, nebo se stále snažit o její zachování.

Pokud totiž počet žáků v malotřídce neodpovídal uzákoněným počtům pro její provoz, bylo možné požádat o ministerskou výjimku z počtu žáků. Když však udělena nebyla, nezbylo než školu uzavřít. A to i za předpokladu, že obec byla ochotna za neexistující školáky chybějící do plného počtu dětí připlatit, jelikož příspěvky z krajské kasy odpovídají skutečnému počtu žáků.

Obce zřizující malotřídky jsou změnou zákona potěšeny. Ty, které však školy kvůli nedostatku žáků už zrušily, s obnovou většinou nepočítají, i když dětí se nyní rodí více. „Zatím jsme o tom neuvažovali,“ sdělil starosta Obyčtova Jan Orel.

Malotřídka v Obyčtově nedaleko Žďáru nad Sázavou byla zrušena v roce 2004, i když se tehdy obci podařilo získat výjimku. Do lavic totiž mělo usednout jenom dvanáct žáků. A malá obec si přibližně sedmisettisícový doplatek na provoz školního zařízení, který by musela hradit, nemohla dovolit.

„Děti si už zvykly jezdit do Žďáru, dost lidí z obce tam pracuje. Myslím, že teď už by o obnovu malotřídky nebyl zájem. Nehledě na to, že by to bylo složité a především nákladné,“ dodal starosta Jan Orel.

---------------

Ve škole se někdy vyučovalo i zadarmo

Zřizovatelé malotřídky v Unčíně na Bystřicku už nebudou muset řešit každoroční problém, zda se „vejdou“ do stanoveného počtu žáků, či budou muset žádat o výjimku ze zákona.

Malotřídní základní škola v Unčíně bude fungovat i nadále a není už co do počtu školáků nijak omezena. „Na zachování školy v obci nám vždycky velice záleželo, naštěstí počet žáků není zase tak nízký a o výjimku ze zákona jsme nemuseli žádat každý rok. Letos jsme o ni například usilovat nemuseli,“ informovala starostka Unčína Vlasta Grohová.

O budoucnost školy se tedy rodiče žáků, kteří ji navštěvují, bát nemusejí. Už před několika lety v Unčíně přistoupili k maximálním úpravám všech nákladů na provoz školy, aby ji mohli zachovat i nadále. Obec jakožto zřizovatel školního zařízení doplácí na mzdové náklady pracovníků školy i školky, které jsou sloučeny do jednoho subjektu.

„Většinou nám to vychází, malá obec jako je Unčín si horentní náklady na provoz nemůže dovolit. Naštěstí nám zaměstnanci školy vycházejí maximálně vstříc. Některé hodiny ředitel školy dokonce odučil bez nároku na odměnu,“ upozornila starostka Vlasta Grohová.

Malotřídky mají odlišný způsob výuky od běžných škol, výhodou je skutečnost, že na školáky má učitel více času. Děti se navíc při několika ročnících v jedné třídě dříve naučí samostatnosti.