„Uprostřed hřbitova, v jeho staré části, máme asi pětadvacet volných hrobových míst, která jsou už dlouhou dobu nevyužívaná. Jsou na dnešní poměry velice malá, hlavně krátká. Lidé byli dříve menší, takže těžko by o ně dnes měl někdo zájem,“ popsal situaci starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.

Podle odborníků je podobné vysvětlení pravděpodobné. „Lidé se během 150 let velice zvětšili. Před sto lety se pohybovala průměrná výška u mužů kolem 164 až 167 centimetrů a u žen okolo 155 až 160 centimetrů,“ informoval žďárský historik Miloslav Lopaur.

Dobře živení byli vyšší

A s dalším odečítáním let na časové ose byla výška lidí ještě o něco nižší. „V hlubší minulosti to bylo ještě méně,“ potvrdil historik.

I tehdy ovšem platilo, že výška všech obyvatel jednoho území nebyla stejná. „Dobře živení příslušníci mohli mít větší výšku. Například šlechtici pohřbení v konventním kostele u žďárského zámku měřili až kolem 185 centimetrů. U šlechtičen to bylo okolo 168 centimetrů. Samozřejmě některé kostry měly i menší výšku, u mužů asi 168 centimetrů,“ doplnil Lopaur.

Vysvětlení malých hrobových míst ale může být i zcela jiné. „Nejsem odborníkem na pohřby, ale myslím si, že zmíněné hroby nejsou malé kvůli výšce lidí. Spíš hroby zasahují do uličky, a jen obrubníky jsou malé. Případně ostatní hrobová místa překryla původní hrobová místa, a ta se zmenšila,“ zmínil muzejník Stanislav Mikule ze Žďáru nad Sázavou.

Klasické hroby chybí

V Bystřici nad Pernštejnem letos hodlají hřbitov rozšířit. To se ale týká výhradně míst v kolumbáriu a urnových hrobů. Klasická hrobová místa určená k pohřbu do země zatím nechybí. Lidé je totiž tolik nepreferují jako dřív. Navíc mimo i již zmíněná stará hrobová místa mají v Bystřici ještě jiná – v novější části hřbitova, která disponují většími rozměry.

S podobným problémem, jako v Bystřici nad Pernštejnem, se potýká jen málo hřbitovů. Zejména ta „mladší“ pohřebiště mají už hrobová místa rozměrově zcela v pořádku. „My podobný problém u nás nemáme. Současný hřbitov v Pelhřimově je v provozu od roku 1904. Byl založen v prostoru nad městem, takže velikost hrobů nebyla limitována nedostatkem místa,“ vyjádřila se za správu hřbitova v Pelhřimově Marcela Davidová.