Při recesistické soutěži, která obvykle přejde v oslavy odchodu starého a příchodu nového roku, jsou požadovány co nejstarší ski, jež lidé snášejí z půd, a to včetně odpovídajících oděvů. Děti mají povoleny klasické lyže, přičemž při dostatku sněhu běhají na trati dlouhé asi tři sta metrů. Dospělí musejí zdolat asi půl kilometru bílé stopy, anebo při absenci sněhu nést lyže na ramenou.

Žďárský betlém symbolizuje mimo jiné i jednotu, s níž se lidé do společného vyřezávání pustili.
Městský betlém z lipového dřeva byl středem zájmu návštěvníků