Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se nyní obrátil na Kraj Vysočina s nabídkou k převodu mostu do vlastnictví kraje. Ten ale nabídku odmítl.

„Most se nachází na pozemních Petrávče a žádný z těchto pozemků ani komunikace na mostě nejsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Komunikace, tedy ani most, nejsou součástí silnic II. a III. tříd Kraje Vysočina. Jsou tedy mimo působnost našich příspěvkových organizací. Most je pro Kraj Vysočina nevyužitelný,“ uvedl v rozhodnutí Kraj Vysočina.

Osobní auto v němž uhynul čtyřletý policejí pes Axel.
Policejní pes Axel zemřel v autě ve Žďáře na přehřátí, potvrdil posudek

Deset metrů vysoký most překlenující údolí Radslavického potoka již několik let figuruje na Seznamu ohrožených památek v kraji. Zdivem mostu prorůstají náletové dřeviny a zatéká do něj srážková voda. Nemá o něj zájem ani nedaleké Velké Meziříčí.

Loupežnický či Vysoký most

Pravděpodobně vznikl v roce 1593 jako součást zemské cesty.
Někteří historikové tvrdí, že vznikl až v souvislosti s budováním císařské silnice za vlády Marie Terezie v 18. století.
Svému účelu sloužil až do roku 1937, kdy přestal vyhovovat rostoucímu provozu. Od té doby chátrá.

„Nepřijmout most do vlastnictví města rozhodlo zastupitelstvo. Most tam chátrá celá desetiletí a všichni cítíme, že by bylo vhodné jej zachránit. Jenže nemá praktické využití, nevede přes něj žádná cesta. Je to památka, jejíž rekonstrukce by byla samoúčelná. A za současné situace si tohle město nemůže dovolit,“ komentoval již dříve starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tak s největší pravděpodobností nabídne most k převodu vlastnictví prostřednictvím výběrového řízení přes elektronickou aukci.