„Město Velké Meziříčí, obec Petráveč a Česká republika prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vedly spor o vlastnictví Vysokého mostu celých osm let,“ potvrdila mluvčí velkomeziříčského úřadu Michaela Hudková.

Soudní spory vyústily v jednoznačné rozhodnutí a most se stal majetkem státu. Na sklonku loňského roku opuštěné stavbě znovu svitla naděje, že by mohla být v budoucnosti opět užitečná. „Státní úřad znovu oslovil vedení Velkého Meziříčí s návrhem bezplatného převodu stavby do jeho vlastnictví. Most by se totiž mohl po rekultivaci skládky z osmdesátých let stát součástí plánované cyklostezky mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší,“ vysvětlila Hudková.

Martin Mrkos, starosta, Žďár nad Sázavou
ODEMČENO! Podívejte se, jak bojují s pandemií starostové na Žďársku

Velkomeziříčští zastupitelé se ovšem na svém únorovém zasedání rozhodli dát od historické památky ruce pryč. „V hlasování převod mostu do majetku města většina zastupitelů nepodpořila,“ sdělila mluvčí úřadu.

„Nevyužívaný starý silniční viadukt v dezolátním stavu stojí v areálu skládky komunálního odpadu a roky chátrá. Architektonicky náročně řešený jednoobloukový silniční most vysoký přibližně deset metrů nikdo nevyužívá od roku 1937, i tak se dle vyjádření památkářů jedná o impozantní stavbu a vysoce hodnotnou technickou památku. Přestože v roce 2017 byla jeho památková ochrana zrušená, od loňského června je most znovu památkově chráněný,“ dodala.

Loupežnický most je opředený také jednou pověstí. Most byl součástí již zmíněné císařské silnice spojující Jihlavu s Brnem. Ta prý vznikla proto, aby mohl Josef II. častěji navštěvovat majitelku velkomeziříčského panství Marii Eleonoru z Lichtenštejna. Mezi císařem a velkomeziříčskou panovnicí, která byla dvorní dámou Marie Terezie, vzniklo velké přátelství. To prý dokonce přerostlo v menší románek.