Tyto brouky si lidé občas pletou s chroustem. Není divu, chroust obecný je totiž jejich blízkým příbuzným. Listokaz je ovšem výrazně menší.

Jeho častější výskyt ve vyšších polohách souvisí s teplejším klimatem. Zatímco dříve larvy listokaze nepřežily zimu, teď jim v přezimování prakticky nic nebrání. „Je to běžný zahradní škůdce. Jako všichni chrousti, i listokaz má tendenci se občas přemnožovat,“ nechal se slyšet zoolog Petr Mückstein ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. „Ptáci si s nimi ale během pár dnů poradí,“ dodal.

Letos se na zahrádkách na Žďársku objevili listokazi v obzvláště velkém počtu. „Jejich nálety už pomalu končí. Ale bývají tu ve velkém počtu každoročně. Když to začne, jsou jich mraky,“ potvrdil Radek Chodura z Herálce.

Listokaz zahradní může zahrádkářům způsobit značné škody. Jak už jeho název napovídá, živí se tento brouk převážně listy a také květy. Tento chroustí příbuzný navíc škodí hned dvakrát. Dospělý brouk si pochutnává na listech, květech a pupenech ostružin, růží, jabloní, třešní, hrušní a dalších stromů, keřů a rostlin. Samička pak v průběhu léta naklade do země vajíčka. A larvy, které se z nich vylíhnou, se zase živí kořínky rostlin. Chutná jim jetel, traviny či obilí. Ale nepohrdnou ani kořeny jahodníku.

Zato další postrach zahrádkářů, mandelinka bramborová, letos zahrádkáře nijak zvlášť netrápí. „Ještě jsem letos žádnou neviděl,“ řekl Radek Chodura.

Je to tím, že mandelinkám na rozdíl od listokazů mírná zima neprospívá. „Čím teplejší zima, tím víc mandelince nevyhovuje, protože se budí. A letošní zima byla teplá,“ vysvětlil Petr Doležal z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod.

Mandelinka bramborová byla především v období padesátých let minulého století považována za takzvaného amerického brouka. A jako s nepřítelem s ní bylo také nakládáno. „13. července 1951 byla vyhlášena všeobecná pracovní povinnost při hledání amerického brouka - mandelinky bramborové. Museli se toho zúčastnit všichni občané ze vsi včetně dětí, a to v neděli odpoledne. Takových nesmyslných nařízení bylo ale víc,“ zaznamenal do rodinné kroniky Josef Musil starší z Petrovic na Žďársku.