Lukasova nebo také Zpívající lípa v Telecím, lípa v Chobotském dvoře a lípa na novoměstském katolickém hřbitově – to jsou tři nejstarší stromy v chráněné oblasti. Klidného stáří pod ochrannou rukou státu si ale nyní budou užívat už jen první dva jmenované.

„Novoměstská lípa byla odhlášena z kategorie památné stromy. Proces odhlášení už proběhl,“ potvrdil naplnění osudu tohoto prastarého stromu mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jaromír Čejka. Označení „památný strom“ se v tomto případě vztahovalo na dva jedince lípy velkolisté rostoucí na katolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě.

Starší z nich, jejíž stáří je odhadováno na více než tři sta šedesát let, je podle odborníků víceméně pouhým torzem. Lípa podle posudku, který vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, není životaschopná a esteticky nepůsobí příznivě. Ne všichni ale s tímto jednoznačným verdiktem souhlasí. „Svého času byla v Novém Městě snaha zlikvidovat lípu úplně. Nyní však na dvou místech znovu obrazila, takže by to byla určitě škoda,“ odporuje Jaromír Čejka.

Podobného mínění je i Bohumil Dostál, který má v Novém Městě na Moravě veřejnou zeleň na starost. „V nejbližší době tuto lípu rozhodně kácet nebudeme, přestože už vloni byly v Novém Městě velké tlaky na její likvidaci. Lípa obráží, udělali jsme tam také nějaké základní ošetření. Dutinu jsme odvětrali, ta byla původně zalita betonem, a nahoru jsme instalovali stříšku, aby do ní nezatékalo,“ řekl Dostál.

Druhým jedincem na novoměstském katolickém hřbitově, který v sobě pojem památný strom zahrnoval, je o pár let mladší dřevina - má „pouhých“ dvě stě let, takže oproti své starší kolegyni je tato lípa právě v nejlepším věku a rozkvětu. Pro ochranáře ale není tento strom sám o sobě nijak zajímavý ani stářím, ani rozměry. Navíc není znám žádný příběh, který by se k němu vztahoval.

O torzu mohutné lípy se ale určité pověsti zachovaly. Podle nich prý byla lipka vysazena na počest Vestfálského míru, který byl uzavřen 24. října 1648. Stáří stromu by této tradované historce odpovídalo.

Památným stromem byly obě novoměstské lípy velkolisté vyhlášeny 3. dubna 1980. 28. února letošního roku byla jejich ochrana ukončena. K úplné likvidaci mohutné dřeviny nyní nedojde.

HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ

VÍTE, ŽE? 6. dubna od 17 hodin se bude konat veřejné projednání Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě (v kulturním domě v přednáškové místnosti). Diskuse mezi zástupci města a obyvateli nad zelení v následujících lokalitách: oblast Cihelského a Klečkovského rybníka, lokalita za DPS ve směru na Betlém, alej gymnázia a KD v Novém Městě na Moravě, lokalita za Běliskem ve směru ke koupališti, katolický hřbitov, lokalita ke Třem křížům, Obora, vč. ul. Budovatelů, Hornické a Luční, evang. hřbitov, lokalita u nemocnice - sídliště, sídliště - ul. Mírová a Drobného (dokumentace stávajícího i navrhovaného stavu je zveřejněna k nahlédnutí na stránkách města (http://radnice.nmnm.cz/).
zdroj: nmnm.cz