Jimramovská lípa pamatuje ještě koňské povozy, vozící len do nedaleké tírny. Vysoké stáří se podepsalo na vitalitě stromu a zdravotním stavu, který je výrazně zhoršený. Strom zdarma ošetří odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker (Evropský arborista) Václav Studený. „Odlehčí nestabilní větve, provede obvodovou redukci a v koruně umístí vazbu, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost stromu pro okolí. Také zkontroluje již nainstalované bezpečnostní vazby," konstatovala Adéla Mráčková z Nadace Partnerství, která na projektu spolupracuje. Odborné ošetření se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna od 9 hodin.

---------------

Lidé přihlašují stromy s příběhy

Vysočina - Už jen necelé dva týdny zbývají do uzavření přihlášek v soutěži Strom roku 2015. Do ankety může veřejnost nominovat zajímavé stromy ze svého okolí.

Přijímání návrhů do ankety, kterou již po čtrnácté pořádá Nadace Partnerství, skončí 30. dubna. Soutěž bude pokračovat od 15. června veřejným hlasováním pro dvanáct vybraných finalistů. Vítězný strom letošního roku bude slavnostně představen 20. října.

Návrhy stromů přijímají porotci s velkým očekáváním. „Věříme, že v každé obci určitě roste alespoň jeden strom, který místní lidé považují za neodmyslitelnou součást svého prostředí, historie nebo i vlastního života. Jestli o něm víte, přihlaste ho do ankety a pomozte nám vyprávět jeho příběh ostatním," vybízí koordinátorka ankety Andrea Krůpová.

Šanci v soutěži mají i stromy ze žďárského regionu. Loni mezi finálovou dvanáctku pronikla borovice z Nových Sadů, k níž se pojila historka spojená se smrtí tří mladíků. Nakonec strom ve finálovém hlasování skončil pátý a vydělal si 19 870 korun. Finálové hlasování je totiž zpoplatněno a získané finanční prostředky pomohou stromům k získání odborné péče.

„V loňském roce byly díky anketě ošetřeny čtyři stromy, čímž se dosáhlo zlepšení jejich zdravotního stavu a vitality. V blízkosti tří finálových stromů proběhly i nové výsadby. Další navrhovatelé se zase rozhodli využít získané peníze k propagaci stromu ať už formou pohlednic, naučné tabule nebo jiných tematicky zaměřených vzdělávacích pomůcek," konstatovala mluvčí projektu Adéla Mráčková. Účast stromu v anketě podle ní navíc mnohdy pomohla stmelit komunitu a motivovala obyvatele, aby se více zajímali o přírodu ve svém okolí.

Vítězný Strom roku 2015 bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodní soutěži Evropský strom roku. Loňské vítězce Stromu roku borovici z Velkých Opatovic na Blanensku, se v silné evropské konkurenci podařilo získat páté místo.

Jak strom přihlásit?

Nominovat svého kandidáta do ankety Strom roku 2015 může kdokoli jednotlivci, rodiny, sousedé, učitelé se školáky, spolky, sdružení i celé obce. Přihlášku je možné zpracovat vlastním způsobem, ale měla by obsahovat základní informace o stromu (druh, stáří, výška, obvod kmene, lokalita, GPS), jeho příběh a fotografii. Návrhy se přijímají na stromroku@nap.cz.