„Na základě spolupráce a domluvy Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje došlo k úpravě mezikrajské linky 840311 s provozním označením 334. Jednotlivé spoje jsou koncipovány tak, aby byl pro cestující v železniční stanici Tišnov zajištěn přestup na vlaky jihomoravské integrované dopravy ve směru Brno,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Dodal, že pokud jde o Vysočinu, podoba upravené linky koresponduje s návrhy jízdních řádů mezikrajské dopravy v rámci připravované integrace Veřejné dopravy Vysočiny.

Kvůli stavebním pracím při odstranění havarijního stavu mostu na silnici mezi Býšovcem a Smrčkem však musí spoj po několik měsíců jezdit objízdnou trasou přes Štěpánov nad Svratkou, Ujčov až do Nedvědice. Štěpánovem a Ujčovem sice fyzicky díky objížďce projíždí, avšak z důvodu zajištění návaznosti spojů v těchto místech nezastavuje. Autobusy na této lince jsou cestujícím v pracovní dny k dispozici v hodinových intervalech. Je zařazena do základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, Kraj Vysočina na její provoz přispívá 1,2 milionu korun ročně.