„Optická síť bude zavedena do všech městských bytů v sídlištích – pro nájemníky to bude nyní znamenat pouze krátký pobyt montérů v bytě, během kterého osadí v blízkosti vstupních dveří novou zásuvku,“ informoval vedoucí odboru správy majetku a investic bystřické radnice Aleš Sitař. Přesné termíny montáží v jednotlivých vchodech bytových domů budou postupně oznamovány na jejich vchodových dveřích.

Smlouvu na pronájem optické sítě město uzavřelo se společností SATT, která si ve městě dlouhá léta pronajímá koaxiální rozvody.

Záměrem je, že Bystřice bude vlastníkem rozvodné sítě. Ta by kompletně vyšla řádově na desítky milionů korun, ale na první etapu, při které bude signálem pokryto první a druhé sídliště, kde je nejvíce bytů města, stačilo deset milionů, kterými si provozovatel sítě předplatil nájem na deset let dopředu. Hlavní řídicí středisko vznikne v domě s pečovatelskou službou v Hornické ulici.

„V rámci postupné přestavby a modernizace tamních bytových jednotek jsme zrušili jeden byt, kde v jeho části bude servrovna,“ přiblížil bystřický starosta Karel Pačiska s tím, že na pořízení a zprovoznění optické sítě se chystali několik let.