Nebo chcete shánět byt v domě s pečovatelskou službou a netušíte, jak začít? Pomoci by vám měl nový informační katalog, který vypracovali společnými silami žďárští poskytovatelé sociálních služeb a město Žďár nad Sázavou. Publikaci, jež čítá celkem 46 stránek, je možné si bezplatně stáhnout z webových stránek města www.zdarns.cz.

„Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje pouze výčet jednotlivých zařízení a služeb, ale poukazuje na nejčastější situace, které mohou v životě člověka nastat,“ uvedl Petr Krábek, vedoucí žďárského sociálního odboru.

Situace, které jsou v přehledu uvedeny, však nejsou nijak zdlouhavě popisovány, neboť se tvůrci katalogu shodli na tom, že je každý člověk prožívá jinak. V každé oblasti působení sociálních služeb jsou proto uvedeny nejčastější otázky, které si lidé ve složitých životních situacích pokládají. „U každé otázky jsou potom odkazy na čísla stránek, na nichž lze najít popis konkrétní sociální nebo jiné související služby, na kterou se lidé mohou obrátit s žádostí o pomoc,“ vysvětlil Petr Krábek.

V katalogu nechybí informace, jež by mohly zajímat seniory, osoby se zdravotním či mentálním postižením, dlouhodobě nemocné, rodiny s dětmi, děti a mládež, jejich rodiče nebo osoby v tísni.

Podstatným pomocníkem je pro zájemce jsou i komplexní data týkající všech žďárských poskytovatelů sociálních služeb, a to včetně jejich kontaktních údajů, jmen vedoucích pracovníků, provozní doby, stručné charakteristiky a případně i kapacity daného zařízení.

„Cílem vydání tohoto katalogu je dát do rukou veřejnosti informační soubor, který může pomoci lidem v rychlé orientaci, jestliže budou některou ze služeb potřebovat,“ shrnul žďárský starosta Jaromír Brychta.