Konzultace poskytuje odborná pracovnice Marcela Rýpalová. „Jedním z nejpalčivějších problémů je pro blízké přijetí nastalé situace. Těžko se smiřují se stavem nemocného, který je sice fyzicky přítomen, ale jeho schopnosti ubývají, mění se jeho chování, jednání i způsob komunikace," přiblížila Rýpalová.

Ta pečujícím neposkytuje jen osobní poradenství, ale i další podporu formou telefonického či mailového kontaktu.

Dlouhodobá péče o člověka s demencí s sebou nese potlačení vlastních potřeb, únavu, stres, vyčerpání, leckdy i nutnost opustit své zaměstnání a následnou finanční nejistotu.

„Při konzultaci můžeme pomoci pečujícímu zorientovat se v nové situaci, poradíme v otázkách sociálních dávek nebo při využití sítě pomáhajících sociálních služeb. To vše s důrazem na individuální přístup ke každé pečující rodině. Vysvětlujeme také podstatu onemocně- ní, aby blízcí pochopili, proč je některý den nemocný schopný lépe spolupracovat a druhý den nikoli," doplnila Marcela Rýpalová.

PORADÍ TAKÉ BESEDA

Stát se pečujícím nebývá pro většinu příbuzných výsledkem rozumového rozhodnutí, ale spíše nutnou reakcí na nastalou situaci.

„Často slýcháme věty jako ‚rodiče pro nás tolik udělali, musíme jim to vrátit', ‚kdo jiný by se o manžela postaral', ‚dostali barák, tak ať se starají' a podobně," řekla konzultantka.

Senioři i zájemci z řad široké veřejnosti se mohou v prostorách Senior Pointu s konzultantkou Marcelou Rýpalovou setkat také na přednášce Péče o nemocného s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí. Ta proběhne zítra od půl desáté dopoledne.

Lektorka zodpoví dotazy pečujících a předá posluchačům užitečné informace ze své praxe.

Besedy se zúčastní také Hana Bohuňovská, vedoucí Alzheimer poradny Vysočina. „Jsme velice rády, že můžeme prostřednictvím besedy pomoci potřebným lidem v nelehké péči o jejich nemocné blízké. Všechny srdečně zveme na toto setkání," sdělila Bohuňovská. Vstup na besedu je zdarma a není třeba se na ni předem hlásit.

Alzheimerova choroba narušuje činnost mozku, nepříznivě ovlivňuje především myšlení a paměť. Onemocnění nastupuje pozvolna, nejprve se projeví zhoršením krátkodobé paměti.

Postupně se stav zhoršuje a přidávají se další problémy, jako je špatná sebeobsluha a poruchy chování. Choroba nepostihuje jenom seniory, ohrožení mohou být i výrazně mladší lidé. Kromě genetického zatížení alzheimer negativně působí především nadměrný stres a dlouhodobé přetěžování mozku.