Nově budou opravené prostory takzvaného centra pro neformální a zájmové vzdělávání, které se začaly rekonstruovat před necelým rokem, kromě skautů užívat i členové další místní mládežnické organizace Duha Alternativní zóna.

Slavnostní otevření pro veřejnost začne v jedenáct hodin, pro příchozí bude připraven program, jako jsou například hry a soutěže pro děti, projížďka na lodičkách po Sázavě, prohlídka nových prostorů s možností nahlédnutí do skautské kroniky, případně také setkání rodičů s vedoucími obou organizací, které budou zrekonstruovaný objekt využívat. Žďárská radnice do něj investovala zhruba devět milionů.

PŘESTAVBA ZA 17 MILIONŮ

„Rekonstrukci budovy podpořila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8,3 milionu. Celková cena přestavby je asi sedmnáct milionů korun,“ informoval projektový koordinátor žďárského městského úřadu Jan Prokop.

Kromě přestavby interiéru postupně chátrajícího objektu došlo jak k opravě jeho střechy a výměně oken, tak i k úpravám okolí, jako jsou nová parkovací místa, plot a přístupové plochy.

Přístav vodních skautů a skautek Racek Žďár nad Sázavou je součástí organizace Junák český skaut. Coby vodní skauti měli objekt bývalé vodárny v dlouhodobém pronájmu od města už od roku 2000. Rekonstrukcí budovy nyní získají více místa pro svoji činnost. „Přestavbou se zvětšila podlahová plocha a s Duhou AZ máme podobný program,“ uvedl již dříve kapitán Přístavu vodních skautů Racek ve Žďáře nad Sázavou Petr Bednář.