Poradna bude v první řadě poskytovat konzultaci lidem, kteří o svého blízkého s demencí pečují. „Ti jsou často ve velmi krátkém časovém období nuceni řešit nejrůznější problémy, které péče o takto nemocného člověka přináší," uvedla odborná pracovnice poradny Marcela Rýpalová. S žádostí o pomoc mohou lidé docházet každou první středu v měsíci od osmi do patnácti hodin, případně každé třetí úterý od třinácti do sedmnácti hodin po předchozí telefonické objednávce.

Svěřit se svými problémy se lidé bát nemusí, Alzheimer poradna může poskytovat svoje služby i anonymně. Odborníků se mohou zeptat na cokoli, co s nemocí souvisí. „Naše poradna pomáhá lidem, kteří cítí, že se zhoršuje jejich paměť a soustředění. Můžeme nabídnout rady, jak chorobě předcházet, jak ji diagnostikovat a léčit. Je nutné také vyloučit případná tělesná onemocnění, která se mohou projevovat stejně jako demence," vysvětlila Rýpalová s tím, že nástup nemoci si postižení zpravidla uvědomují, změn chování si ale všimne také jejich okolí.

„Poradíme, jak přizpůsobit domácí prostředí, aby lépe vyhovovalo nemocnému i pečovateli. Pomůžeme s orientací v právních otázkách, například při vyřizování příspěvku na péči. Důležité je také s nemocným správně komunikovat," popsala Marcela Rýpalová.

Lidé si novou službu pochvalují. „Jsem ráda, že tu je taková možnost. Manžel Alzheimerovou chorobou trpí a jsem vděčná za každou radu, kterou mi někdo poskytne. Ačkoli nám rodina hodně pomáhá, většinu času se o něj starám sama," uvedla seniorka Františka Kameníková ze Žďárska.

Alzheimerova choroba narušuje činnost mozku, nepříznivě ovlivňuje především myšlení a paměť. Onemocnění nastupuje pozvolně, nejprve se projeví zhoršením krátkodobé paměti. Postupně se stav zhoršuje a přidávají se další problémy, jako je špatná sebeobsluha a poruchy chování. „Podle současných statistik trpí Alzheimerovou chorobou každý třináctý člověk starší pětašedesáti let," uvedla Marcela Rýpalová. Výhledy do budoucna podle ní nejsou příliš příznivé. „Zhruba za patnáct let má narůst počet nemocných s demencí více než dvojnásobně," podotkla Rýpalová. Choroba však nepostihuje jenom seniory, ohrožení mohou být i výrazně mladší lidé. Kromě genetického zatížení negativně působí především nadměrný stres a dlouhodobé přetěžování mozku.

Alzheimer poradna Vysočina je registrovanou službou domova ve Ždírci u Polné, jejímž posláním je pomáhat nemocným touto chorobou a jinými demencemi, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Poradenství nabízí i v Havlíčkově Brodě, Jihlavě či Pelhřimově.

Centrum Senior Point sídlí ve čtvrtém patře žďárské polikliniky v prostorách Rodinného centra Srdíčko. „Poskytujeme informace o sociálních službách a institucích, nabízíme bezplatný přístup na internet, organizujeme besedy a přednášky pro seniory, informujeme je o událostech a kulturních akcích ve Žďáře nad Sázavou a okolí. Veškeré služby jsou bezplatné, otevřeno je každý všední den od osmi do patnácti hodin," uvedla pracovnice Senior Pointu Petra Nováčková.

Víte, že?

Senior Point sídlí ve čtvrtém patře polikliniky ve Žďáře nad Sázavou v prostorách Rodinného centra Srdíčko. Provozuje jej Kolpingovo dílo České republiky a jedná se o moderní vzdělávací a kulturní centrum pro setkávání seniorů.

Nabízí: informace o sociálních službách, úřadech, institucích bezplatný přístup na internet zajímavé přednášky a besedy registraci do projektu Senior Pas

Kontakt:

Petra Nováčková,

732 472 892,

seniorpoint@kolping.cz

Otevírací doba:

pondělí až pátek 8.00 15.00

Alzheimer poradna funguje v prostorách Senior Pointu každou první středu v měsíci od 8 do 15 hodin, v případě potřeby také každé třetí úterý v měsíci v době od 13 do 17 hodin. Na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonních číslech 733 629 018 nebo 561 111 323. Poradenství může být anonymní a je poskytováno zdarma.