„Ačkoliv stromy hrají v městském prostředí nezastupitelnou roli, často se setkáváme s negativním postojem lidí. Důvody bývají malicherné – padající listí, stín i strach z možného pádu stromu,“ uvedla jedna z organizátorek soutěže Pavla Švecová ze Střediska ekologické výchovy Ostrůvek.

„Chtěli jsme ukázat i opačný postoj a ocenit ty, kteří si uvědomují význam stromů a umožnit jim péči o ně,“ dodala Švecová.

Přihlášku s popisem místa, kde se dřevina nachází, čím je výjimečná, jménem a kontaktem mohou soutěžící podávat v Ostrůvku či v městském informačním centru.

O výhercích, jenž mají možnost získat poukaz na odborné ošetření stromu rozhodne odborná komise do konce října.