„Slýcháváme, že radnice vychází vstříc lidem, kteří pro město sami vůbec nic nedělají. Že jim například promíjíme penále, anebo pronajímáme byty, aniž by se nějakým způsobem účastnili na zvelebování místa svého bydliště. Tenhle projekt to může změnit," řekl Šmarda.

Novinka poskytuje šanci zájemcům z řad dobrovolníků vykonávat ve svém osobním volnu a bezplatně činnost vedoucí ke zkrášlení města. Odpracovaný úkon lidem úřad zaznamená do dokumentace a při posuzování jejich žádostí následně kladně přihlédne k jejich aktivnímu přístupu. Tímto neobvyklým způsobem chce radnice spolupracovat zejména 
s neplatiči a sociálně slabšími občany.

„V dnešní době nedostane člověk nic jenom tak, pouze pro své krásné modré oči, jak se říkává. Je fajn, že město přišlo s takovým nápadem. Když chceš od úřadu něco prominout, tak se taky snaž. Nejde totiž do nekonečna jen brát a nic nedávat," kvitoval záměr radních Milan Černý.

Podle novoměstského starosty bude dokonce v případě zapojení se do projektu možné přimhouřit oko nad penále k dluhům a odpustit ho. „Například, když má někdo na penále dluh sto tisíc, pak si odpracuje třeba dvacet hodin měsíčně pro město, a my mu ho možná odpustíme. Taková mzda pět tisíc na hodinu pak není špatná. No řekněte, kdo to má," prohlásil Šmarda s lehkou nadsázkou při vysvětlování principu projektu.

Podle starostových slov by se většinou jednalo o pomocné práce třeba s úklidem nebo údržbou městského majetku. „Zatím se do projektu zapojil jeden pán, jenž se v šesti dnech podílel na úklidu města," sdělil Radek Fila z radničního odboru investic 
a správy majetku.

Zájemci stačí přijít do budovy městského úřadu a zeptat se, co je ve městě potřeba udělat. Kompetentní úředník mu doporučí lokalitu. Po skončení práce „brigádník" nahlásí, že činnost pomocí vlastního nářadí již provedl. Projekt Občané aktivně pro své město byl oficiálně spuštěn 1. září.

„Ihned poté, co jsme dali tuto možnost ve známost lidem, se jeden muž objevil v úřadu s tvrzením, že takovouto práci vykonávat rozhodně nemůže. A to jsme si mysleli, že je projekt právě na něho jako ušitý," doplnil ještě místostarosta Stanislav Marek.

Ve Žďáře nad Sázavou si lidé dobrovolnickou prací k výhodám u radnice nepřijdou. Pokud si ale například chtějí rychleji pomoci k získání městského bytu, přece jen jednu šanci mají – peníze. „Bytová komise ve Žďáře si vede seznam zájemců o byt. Pokud z bytové jednotky vystěhujeme dlužníka a některý z nových zájemců o bydlení, a nemusí být na zmiňovaném seznamu jako první, se zaváže, že dluh bývalého nájemce uhradí, pak získá na byt přednostní právo," poznamenal žďárský místostarosta Jaromír Brychta. Dodal, že Žďár vlastní třináct domů a v nich má na 800 bytů.