Nejvíce želízek v ohni má letos Havlíčkobrodsko. Jednou ze sbírek zařazených do soutěže je také veřejná sbírka na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou.

„Podařilo se nám udělat úpravy k odvlhčení zdiva a zajistit nástěnné malby v presbytáři a části lodi. Také jsme obnovili elektroinstalaci a dokončili restaurování vitrážových oken. V říjnu 2019 odborníci instalovali nový zvon. Nyní připravujeme další opravy interiéru kostela,“ prozradil Jan Čihák ze Spolku Přátelé Zahrádky s tím, že kostel by měl sloužit jako památník a multikulturní prostor.

Památky z Vysočiny

Havlíčkův Brod: Oprava kostela sv. Kateřiny

Chotěboř: Oprava varhan v kostele sv. Jakuba

Podlipnicko: Opravy a rekonstrukce kostelů

Přibyslav: Oprava kostela Narození sv. Jana Křtitele

Zahrádka na Želivce: Opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta

Pelhřimov: Záchrana kaple sv. Anny

Rovná: Oprava kostela sv. Martina

Dolní Vilémovice: Rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše

V soutěži bojuje také oprava kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě, oprava varhan v kostele sv. Jakuba v Chotěboři, opravy a rekonstrukce kostelů v Podlipnicku či oprava kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Svého zástupce má v soutěži i okres Třebíč. Jedná se o již zrekonstruovaný rodný dům Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. „Největším překvapením během rekonstrukce, a to nejen pro nás, ale i pro širokou a odbornou veřejnost, byl nález osobních předmětů, listin, dopisů a fotografií pod schodem na půdu přímo v domku. Tyto cennosti tam čekaly 70 let, než byly objeveny,“ řekla již dříve bývalá starostka Dolních Vilémovic Jitka Boučková.

O přízeň v soutěži usilují také oprava kostela sv. Martina v Rovné a záchrana kaple sv. Anny u Pelhřimova.

Svého hlasy mohou zájemci v rámci prvního kola soutěže, které určí krajské vítěze, posílat do pátku 5. června.

Soutěž Máme vybráno pořádá i v letošním roce nezisková organizace Institut pro památky a kulturu, která provozuje internetový portál PROPAMÁTKY. Prostřednictvím této soutěže rozdělí podle podpory veřejnosti mezi nejúspěšnější veřejné sbírky zaměřené na opravy kulturních památek celkem sto tisíc korun.