„Dílčí dosadby květin probíhají opakovaně, uvažujeme o radikálnější změně výsadby s předpokládanou realizací v příštím roce, a to po konzultaci návrhu s krajinářkou města a dodavatelskou společností Purum,“ odpověděla na otázku, kdy hodlá město zjednat nápravu, vedoucí odboru komunálních služeb Městského úřadu Žďár nad Sázavou Dana Wurzelová.

„Z hlediska stavebně technického stavu připravujeme částečnou obnovu obložení a schodišť. Přesný termín provedení z důvodu kapacity stavebních firem prozatím neznáme,“ doplnil odpověď radnice vedoucí Technické správy budov Jaroslav Kadlec.