„Začne už dobře známým Papučovým dnem, následovat budou další akce v režii jednotlivých hospiců - náš novoměstský Domácí hospic Vysočina připravuje den paliativní péče pro školy a širokou veřejnost plus další neveřejné akce pro odborníky, následovat bude den otevřených dveří. Na program volně navazuje i divadelní představení,“ shrnul novoměstský program Radek Tulis.

V pondělí 7. října si lidé v České republice při takzvaném Papučovém dni budou opět s sebou všude brát papuče, což má být symbolem domova ve smyslu podpory domácí hospicové péče, přičemž o tom dávají vědět ostatním prostřednictvím sociálních sítí. Domácí hospic Vysočina ovšem připravuje i další akce. Ve středu 9. října se od 9 do 12 hodin v novoměstském kulturním domě uskuteční interaktivní dopoledne pro školy, školky i veřejnost. Silným zážitkem může být kupříkladu vyzkoušení speciálního „gerontoobleku“, který zdravému člověku přiblíží pocity osoby odkázané na pomoc jiných lidí. Zájemci si při mohou rovněž nechat změřit tlak, seznámit se s činností hospice či zhlédnout ukázky canisterapie. Prostor bude i pro prezentaci a ochutnávky výživových preparátů ve spolupráci s novoměstskou nemocnicí.

Ve čtvrtek 10. října se pak uskuteční den otevřených dveří Domácího hospice Vysočina, kdy si lidé mohou v době od 9 do 15 hodin prohlédnout jeho sídlo na novoměstském Vratislavově náměstí číslo 115.

Ve prospěch domácího hospice se budou angažovat taktéž Ochotníci z Novoměstska, a to o pár dní později. V neděli 20. října od 18 hodin v novoměstském kulturním domě sehrají představení Dívka na koštěti. Výtěžek ze vstupného poputuje na rozvoj dětské paliativní péče Domácího hospice Vysočina.