O něco méně jsou už nadšení lidé žijící v domech v těsné blízkosti křižovatky Revoluční – Okružní – Komenského – Libická na rozhraní sídlišť Stalingrad a Klafar. Obávají se totiž, že na zvýšení provozu není křižovatka stavěná, navíc v její blízkosti jsou nejenom bytové domy, ale i několik škol.

„Na křižovatce není žádný přechod pro chodce, takže tam hrozí zvýšené nebezpečí kolize aut s chodci, hlavně když tudy ráno chodí děti do škol. Ulice Okružní-horní je navíc úzká, po straně silnice parkují svá auta lidé, kteří tam bydlí, a je problém se tam vyhnout i nyní, když třeba jede v protisměru autobus MHD. A teď se tudy budou popojíždět desítky aut ve snaze dostat se na výpadovku z města a mezi nimi se proplétat chodci," uvedl Petr Lakomý, který v ulici Okružní-horní bydlí.

Na možné potíže poukazují i další tamní obyvatelé. „Křižovatka, kde projíždí větší počet aut především ráno, bude plná po celý den. Automobily pojedou nejen do Okružní-horní, ale i dolů po Revoluční ulici ke křižovatce s Brodskou, kde není semafor a která bývá v dopravních špičkách ucpaná už teď," sdělil další z obyvatel lokality Radim Hanáček.

Podle zástupců žďárské radnice se budou příslušná opatření, případně i zřízení přechodu pro větší bezpečnost chodců navrhovat až na základě vyhodnocení dopravní situace po spuštění provozu na mostě. „Nejdříve musíme v praxi ověřit a vyhodnotit hustotu provozu v lokalitě. Vzhledem k tomu, že most je místní komunikací, budou ho používat většinou lidé, kteří na Klafaru bydlí, rozhodně tudy nebude jezdit tranzitní doprava," vyjádřil se žďárský místostarosta Ladislav Bárta. Předběžně už ale ždárská radnice zvažovala například zákaz stání při okrajích Libické ulice. „Uvidíme, jak bude situace vypadat, k případným úpravám na křižovatce a v její těsné blízkosti, co se bezpečnosti chodců týče, bychom výhledově přistoupili na jaře," dodal místostarosta.