„Pracovníci se uplatňují zejména v lesnickém provozu, kde podle potřeby sází stromky, provádí ochranné postřiky, stavějí oplocenky, vyžínají nebo uklízejí po těžbě. Další uplatnění nalézají v zámečnické dílně, kde se provádí zakázková výroba vrat, plotů, zábradlí a dalších kovových konstrukcí. Náplní práce je i produkce a prodej palivového dřeva," informoval Pavel Beneš, manažer sociálního podniku Kovoles, jehož zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky.

Součást terapie

V Kovolesu pracují i klienti Terapeutické komunity Sejřek. Zařízení v Sejřku na Bystřicku, jež rovněž zřizuje Kolpingovo dílo, se již patnáct let specializuje na léčbu klientů závislých na nealkoholových drogách. „Aktuálně Kovoles zaměstnává jednoho člověka z terapeutické komunity. Jedná se o lesní práce typu sázení, vyžínání, úklid pasek a podobné činnosti," sdělil vedoucí Terapeutické komunity Sejřek Jan Sobotka. Dlouhodobě nezaměstnaní lidé se při zaměstnání v sociálním podniku mají možnost naučit činnostem, které dosud neovládali.

„Zaměstnanci mohou při práci využít systému podpůrných aktivit, který zahrnuje skupinové i individuální aktivity k posílení orientace na trhu práce nebo možnost absolvovat kurz obsluhy motorové pily nebo křovinořezu. Sociální podnikání totiž představuje podnikání, jehož hlavním cílem není pouze zisk, ale také sociálně prospěšná činnost. Základními principy je zpětná investice zisku do podniku, sociální prospěšnost pro zaměstnance a pro místní komunitu," doplnil Beneš s tím, že aktuálně je připravován zákon, který by koncept sociálního podnikání právně ukotvil. Na jeho základě mají být zvýhodněni odběratelé produktů a služeb sociálních podniků.

Pro lidi, kteří přišli o práci, a relativně rychle se jim nepodařilo najít jinou, každou další možnost vítají. A to zejména na Bystřicku, kde je nejvyšší míra nezaměstnanosti ve žďárském okrese.

„Lidé, kteří jsou bez práce déle než rok, ztrácejí vůli a motivaci práci dále hledat. Tím, že jim je zprostředkováno zaměstnání, dojde ke snížení rizika jejich ekonomického i sociálního ohrožení," dodal Pavel Beneš.

Rozjezd sociálního podniku Kovoles podpořil Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt, který je realizován od listopadu 2013 do června 2015, mu pomůže při nákupu potřebného vybavení do lesnického provozu a zámečnické dílny.