„První přijde na řadu ulice Sportovní, tam by mělo příští rok vzniknout asi padesát parkovacích míst. Auta tam sice parkují už dnes, ale stojí v zeleni, mimo zpevněné plochy," popsal situaci v ulici Sportovní novoměstský starosta Michal Šmarda.

Problém parkování je už dlouhodobě diskutován i v případě sousední Tyršovy ulice. Město proto uspořádalo anketu, v níž se měli místní obyvatelé k této otázce vyjádřit. „V Tyršově ulici připravujeme poměrně velký investiční projekt, který zahrnuje rekonstrukci této lokality, zklidnění dopravy i vybudování nových parkovacích míst. Měli jsme za to, že by se k tomu měli vyjádřit především ti, kteří tam bydlí. Proto jsme nejprve uspořádali veřejné projednání v kulturním domě a poté jsme přišli s anketou," vyjádřil se Šmarda.

Už veřejné projednání ukázalo, že místní obyvatelé jsou rozděleni na dva tábory. Jedni nové parkovací plochy vítali, jiní poukazovali na úbytek zeleně, který s výstavbou zpevněných ploch úzce souvisí. Město se proto rozhodlo pro další diskusi, tentokrát formou ankety. „Ptali jsme se prostřednictvím anketních lístků zda si lidé myslí, že jsou parkovací místa potřebná, jaký názor mají na navržený projekt, zda by chtěli více zeleně i na možnost další regulace dopravy. Chtěli jsme znát i jejich návrhy, jak bychom měli postupovat, jaké jiné řešení volit," informoval Michal Šmarda.

„Drtivá většina místních s projektem souhlasí a je přesvědčena, že by mělo vzniknout minimálně tolik parkovacích míst, kolik navrhujeme, tedy něco mezi padesáti a šedesáti. Někteří jsou dokonce ochotni zvolit i razantnější řešení a vytvořit zpevněných ploch více," dodal starosta.

Zastánci městské zeleně byli poraženi, to ovšem neznamená, že se touto otázkou nebude město nadále zabývat. „Budeme se snažit zajistit takovou skladbu zeleně, abychom uspokojili obě strany. A uvažujeme i o snížení rychlosti v Tyršově ulici na třicet kilometrů v hodině, což většina tamních obyvatel také požadovala," řekl Šmarda.