Vyplývá to z průzkumu společnosti DEMA, která se průzkumem trhu a veřejného mínění zabývá od roku 1993. I přes toto přesvědčení hodnotí současné postavení rodiny jako dobré jen třetina obyvatel regionu.

„Většina občanů je v tomto ohledu více či méně kritická a 41 procent má za to, že společnost se o rodinu buď příliš nezajímá, nebo dokonce že se rodina ocitá zcela na okraji jejího zájmu, o čemž je přesvědčeno patnáct procent lidí,“ uvedla Lea Jozífková, projektová manažerka společnosti DEMA.

Důležitou roli v tvorbě a posilování prorodinného klimatu hrají podle dvou třetin vysočinských obyvatel důležitou roli zastupitelé obcí. „Aby byla prorodinná opatření skutečně funkční a sloužila nejen k prospěchu rodin v určitých životních etapách, ale i udržitelnému rozvoji regionu, je nutno je zaštítit dlouhodobým plánem jak na úrovni kraje, tak i obcí a měst. To si myslí a doporučují více než tři čtvrtiny obyvatel kraje Vysočina,“ zakončila Jozífková.