Zaslané návrhy budou následně vyhodnoceny a pořadatelé vybraných akcí obdrží příspěvek na výsadbu. V loňském roce tak díky vzájemné spolupráci vznikla například nová ovocná alej a remíz v Polničce. Členové Sdružením Krajina společně s polničským spolkem Krákorka vysázeli tehdy celkem 120 stromů.

Zájemci o letošní výsadbu mohou své návrhy zasílat na e-mailovou adresu blazek@sdruzenikrajina.cz.