V souvislosti s jejich migrací prosí pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy veřejnost o pomoc a spolupráci. Obojživelníci totiž často putují za svým cílem i přes frekventované silnice, kde jich potom velké množství hyne pod koly aut. Aby však mohli ochranáři inkriminované úseky nějakým způsobem zabezpečit, musejí vědět, kde se nachází.

„O některých přehled máme, ale pochopitelně ne o všech, jelikož jsou stále budovány rybníky nové - a bohužel velmi často právě u silnic. Prosíme proto veřejnost, aby se na nás obrátila, pokud uvidí na některé silnici větší množství přejetých obojživelníků nebo zná úsek, kde k migraci těchto živočichů dochází,“ vyjádřil se Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy. Lidé se mohou obrátit na ochranáře buď telefonicky, a to na čísle 566 653 127, nebo prostřednictvím emailu petra.dolezalova@nature.cz.