Z dostupných dokumentů hospodaření města Žďáru nad Sázavou za rok 2008 vyplývá skutečnost, že nejvyšší podíl na pohledávkách vůči žďárské radnici mají dlužníci v oblasti bytového hospodářství. V současnosti dluží fyzické osoby a firmu městu téměř devět a půl milionu korun.

Stejný charakter pohledávek mají a řeší radnice v Novém Městě na Moravě nebo v Bystřici nad Pernštejnem. V současnosti dluhy bystřických vůči městu dělají 4,3 miliony korun, z toho 1,4 milionu pohledávky za byty.

Domluva, až pak exekutor

„S neplatiči to myslíme dobře, nejprve je obešleme přátelskou výzvou. Musím říci, že se někteří z nich chytnou, zareagují a dluh uhradí,“ popisuje proces vymáhání dluhů tajemnice Eva Špatková z bystřického městského úřadu. „Občané by si měli uvědomit, že dluh budou muset dříve či později stejně zaplatit. Kvůli sankcím za pozdní úhrady přitom zbytečně riskují mnohonásobné navýšení dlužné sumy,“ apeluje Špatková. Konečným řešením pak bývá i exekutor. „Výjimkou není ani zabrání nemovitosti a vystěhování. Město má povinnost zajistit lidem náhradní ubytování. Ale pouze na jeden den,“ uzavřela Špatková.

Radní ve Velkém Meziříčí zase nejvíce trápí neplatiči dopravních pokut. „V případě Velkého Meziříčí se nejedná jen o pokuty v rámci dopravních komunikací spadajících pod správu velkomezeříčských policistů, ale velkou část z nich tvoří i pokuty hlášené dálničními policisty,“ uvedl tajemník tamního městského úřadu Stanislav Rosa. „Tak například, jen pohledávky pokut za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu dělají v současnosti pětadvacet tisíc korun,“ doplnil Rosa.

Další podíl dluhů vůči městu tvoří dluhy za svoz komunálního odpadu a také za nájemné a služby s ním spojené. „Letos se nám zatím nestalo, že bychom museli nějakou rodinu či jedince kvůli neplacení nájemného vystěhovat,“ řekl Karel Lancman z městské správy bytů v Meziříčí,

„Avšak dvě rodiny byty opustily doprovodně. Samozřejmě s velkými dluhy.“ Dle zástupce organizace správy bytů se pohledávky za nájemné nezvyšují ani nesnižují – již několik let se pohybují kolem tři sta padesáti tisíc korun.

Dluh za odpadky

Co se týká dluhů ve Velké Bíteši, nejvíce pohledávek zde mají podle tajemnice Radky Klímové za svoz komunálního odpadu. Šplhají ke sto padesáti tisícům korunám. Další položky v závazcích občanů k městu představuje pronájem pozemků (cca 37 tis. korun), dopravní pokuty (16 tis. korun), poplatky za psy a tradičně nájemné.

Zlata Ptáčková