„Ke konci září máme neuhrazeno na nájemném z bytů 1,041 milionu korun. Za pokuty udělené odborem dopravy lidé dluží 2,565 milionu korun a na pokutách městské policie 467 tisíc korun. Za poplatky ze psů je to 15 tisíc korun," vyjmenovala mluvčí Městského úřadu Žďár nad Sázavou Nikola Adlerová.

Ještě vyšší dlužnou částkou se může „pochlubit" Bystřice nad Pernštejnem. „Celkový dluh vůči městu je asi šet milionů korun. Na nájmu nám lidé dluží 1,435 milionu korun. Dluhy se snažíme pravidelně vymáhat a jednou za tři roky děláme takzvanou amnestii na penále," uvedl bystřický starosta Karel Pačiska.

Pokud bystřičtí dlužníci splatí v době amnestie svůj dluh, je jim prominuto penále z prodlení, které se občas vyšplhá do větší výše, než jaké dosahuje samotná dlužná částka.

Sto třicet tisíc korun dluží Bystřičtí městu za poplatky ze psů. Zarážející je podle slov starosty také výše nedoplatků na pokutách motoristům. Letos je to 1,450 milionu korun. A 1,700 milionů dluží místní za vývoz odpadů. „Tato částka ale zahrnuje i starší nedohledatelné dluhy, které se už chystáme pomalu odepsat. Zatím jsme žádné dluhy neodepisovali kromě těch, kdy poplatníci zemřeli," řekl Karel Pačiska.

Bystřice se snaží zadržované peníze získat zpět do svého rozpočtu. „Aktivně spolupracujeme s exekutorem. A pravidelně doplňujeme databázi dlužníků s tím, že pokud někdo dluží městu, pak nemůže od nás nic dostat. Když například žádá o byt a má nějaké nedoplatky, nemůže počítat s tím, že mu byt bude přidělen," vysvětlil Karel Pačiska.

S dlužníky se potýkají i v Novém Městě na Moravě. „Za byty nám nájemníci dluží 3,9 milionů korun a to včetně příslušenství. Částka je tak vysoká proto, že jsme neodepisovali žádné pohledávky. Oproti jiným letům je to ale o něco málo méně. Počet dlužníků se nám snížil poté, co jsme vyhlásili penálové prázdniny, kdy lidem, kteří začnou platit, odpustíme část penále. A dobře fungují i splátkové kalendáře," řekl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Novoměštští dluží „svému" městu také za odvoz komunálního odpadu a to částkou 1,3 milionu korun. „Velkou část tvoří i pokuty, částka je vyčíslena přibližně na 3,5 milionu korun," doplnil Michal Šmarda.

Velké Meziříčí registruje dluh na nájemném 1,565 milionu korun. „Nejhorší jsou dlouhodobé staré dluhy. Evidujeme hříšníky, kteří dluží městu i osmdesát tisíc korun. To už řešíme soudně," sdělil starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

Za odvoz komunálního odpadu dluží Velkomeziříčští městu 465 tisíc korun a za přestupky, ať už vyměřené dopravním, správním, živnostenským odborem nebo městskou policií 5,604 milionů korun.

Právě dopravní přestupky jsou podle mínění starosty nejhůře vymahatelné a to zvláště v případě, že se jedná o cizince. „To je ale celostátní problém. Například v Rakousku musí řidič, který se provinil, složit kauci, jinak neodjede. U nás to policisté sepíší a hříšníka pustí. Ten už pokutu nikdy nezaplatí," vysvětlil Radovan Necid.

Kolik lidé dluží radnicím?

Žďár nad Sázavou: nájemné – 1,041 mil. Kč, pokuty odboru dopravy 2,565 mil. Kč, pokuty městské policie 467 tis. Kč. Velké Meziříčí: nájemné – 1, 565 mil. Kč, odvoz odpadů – 465 tis. Kč, dopravní přestupky 5,604 mil. Kč. Nové Město na Moravě: Odvoz odpadů – 1,3 mil. Kč, nájemné – 3,9 mil. Kč, pokuty za dopravní přestupky 3,5 mil. Kč. Bystřice nad Pernštejnem: nájemné – 1,435 mil. Kč