Na setkání, které svolala pracovní skupina rady města zabývající se plánovanou rekonstrukcí náměstí Republiky, tam dorazilo přes třicet lidí. „Všemi náměty se budeme nyní zabývat a zkusíme je nějak vyhodnotit. Nad následnou konkrétnější podobou projektu se pak s lidmi sejdeme 24. května," uvedl žďárský místostarosta Ladislav Bárta, jenž si vzal nad veřejnými setkáními patronát.

Podchod pod silnicí

Tipy na zlepšení podoby centra města byly během veřejného setkání zaznamenávány. Většina z nich se však točila kolem několika základních problémů. Tím hlavním byla bezpochyby doprava.

„Nelíbí se mi, že náměstím vede rušná silnice. Podle mě by měla být zúžena a doplněna o cyklostezku," vznesl námět jeden z diskutujících. Další zúčastnění navrhovali oddělit frekventovanou komunikaci od náměstí zelení nebo řešit překonávání hlavního průtahu například podchodem. Na dovedení cykloras do centra, ideálně ze všech žďárských sídlišť, se shodlo více účastníků setkání.

„Je třeba řešit také horní polovinu náměstí, kterou nyní zbytečně zmenšuje parkoviště. Mohla by být využita například na dostavbu nebo osazení zelení," zněl další návrh z řad diskutérů. Pro proměnu plochy před bývalým městským úřadem byly i mnohé další hlasy.

Obyvatelé navrhovali přetvořit ji v park nebo na ní vybudovat multifunkční budovu, která by v sobě spojovala místo pro setkávání obyvatel, turistické lákadlo, prostory pro podnikatele a ideálně i vyřešení parkování.

Odstavení aut bylo zvažováno jak pod zemí, tak v parkovacím domě. „Ten by mohl vzniknout na místě nevzhledné budovy bývalého městského úřadu," nechala se slyšet účastnice besedy.

Několik obyvatel se vyjádřilo například i k vodě na náměstí. Padly návrhy na přetvoření kašny, jež by mohla být i zbavena zábradlí, nebo instalaci pítka a brouzdaliště.

Hovořilo se ale rovněž o zeleni, průchodech mezi obchodními domy, podobě pěší zóny, dlažby či o umístění informačního centra.

Další nápady

Organizátoři setkání očekávají, že další nápady budou ještě přibývat. „Panely, na něž lze návrhy psát, budou až do 24. května umístěny v budově Staré radnice," uvedl za pracovní skupinu Roman Bukáček. Náměty lze směřovat i na emaily zástupců skupiny, jež jsou uvedeny na webových stránkách města.

Projekt na rekosntrukci náměstí už zhruba 3,5 roku existuje. Pracovní skupina tvořená zástupci politických klubů i nadšenci z řad obyvatel se jej však snaží zaktualizovat a doplnit, přičemž roli mají hrát i uvedené náměty lidí. O tom, zda budou při úpravách brány v potaz, rozhodnou ale až radní a zastupitelé.