Jak uvedl Karel Čermák, provozní vedoucí Informačního a turistického centra (ITC) Zámek Žďár nad Sázavou, bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, expozicí věnovanou Santinimu či výstavou baroka ze sbírek Národní galerie prošlo zatím na osm a půl tisíce návštěvníků. „Ve srovnání s loňskou sezonou je to lepší stav. Na konci sezony 2009 jsme měli totiž zhruba o tisíc návštěvníků méně,“ konstatoval Čermák.

Santiniho kostel

Špatně na tom co do počtu návštěvníků není ani poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V roce 2009 si památku zapsanou na seznamu Unesco prohlédlo na 21 320 osob, letos zatím 21 054. „V zimních měsících je Santiniho kostel zavřen. Pokud však projeví o prohlídku zájem nějaký zájezd či skupina a dohodne si ji předem, jsme schopni a ochotni vyhovět,“ vyjádřil se kastelán Karel Straka a pro zajímavost dodal dalších pár čísel.

„V roce 2010 byla v lednu návštěva 108 osob, v únoru 116 osob, v březnu 83 osob. Naopak v sezoně je návštěvnost nejvyšší v červenci a srpnu, a to přes čtyři tisíce osob,“ informoval dále Straka.

Letošní počty turistů se pak nijak výrazně neliší od těch z loňského roku rovněž ve žďárském Muzeu knihy. S dějinami písma, knih a knihtisku od nejstarších dob až po současnost se seznámilo kolem deseti tisíc lidí.

Z letošní vyšší návštěvnosti pak mají radost také vedoucí v kulturních zařízeních v Novém Městě na Moravě. Podle Sylvy Tesařové, vedoucí Horáckého muzea, které v období od května do září 2010 navštívilo 7 165 lidí, je toto číslo mimořádně vysoké a způsobené třídenní akcí Setkání Nových Měst Evropy. V rámci nich byl totiž do muzea vstup zdarma a prošlo jím téměř dva tisíce osob. O 3 725 osob více než v roce 2009, tedy 10 213 osob, pak přišlo v uplynulých pěti měsících také do novoměstské Horácké galerie.

Méně lidí v Meziříčí

Naopak slabší turistickou sezonu zaznamenali v Muzeu Velké Meziříčí umístěném v prostorách tamního zámku a také v Galerii synagogy. Zatímco v prvně jmenovaného zařízení došlo jen k nepatrnému poklesu počtu příchozích – letos 4 005 osob, vloni 4 310, zcela jiná situace nastala v galerii. Zde evidují velmi výrazný úbytek návštěvníků, a to téměř o třicet procent. Zatímco v roce 2009 přivítali 1 355 lidí, letos jen 961 osob.

„Zároveň je ale nutno přiznat, že celkový součet v návštěvnosti za celou sezonu 2010 bude v porovnání s tou v roce 2009 ještě nižší, neboť v té vykazujeme i počty návštěvníků na jednotlivých akcích muzea jako jsou noční prohlídky či Zámecký den. Ty se ovšem letos nekonaly,“ poznamenala ředitelka Muzea Velké Meziříčí Irena Tronečková s tím, že důvodem nepořádání uvedených akcí muzeem je snížení rozpočtu zařízení zřizovatelem v rámci úsporných opatření.