Povinnost přejmenovat a předělat všechny kontaktní údaje bystřického městského úřadu se tak dotkne těch, kdož „na papíře“ bydleli v budově v centru města. „Upozorňujeme všechny občany, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně, tedy na adrese Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, že k datu 1. července 2011 bylo změněno sídlo ohlašovny na novou adresu, a to Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405,“ informovala Oľga Königová z úseku vnějších vztahů bystřické radnice.

Do 30. září zdarma

„Aktuálně je k trvalému bydlišti v Městském úřadě v Bystřici nad Pernštejnem hlášeno 225 osob,“ dodala Marcela Martínková z tamního správního oddělení odboru správního a školství.

Z důvodu uvedené změny je nutné aby si všichni dotčení lidé zažádali o vydání občanského průkazu s novou adresou. Učinit tak mohou bezplatně nejpozději do 30. září tohoto roku, k žádosti o doklad je nutné si přinést stávající platnou identifikační listinu a jednu fotografii. Po tomto datu zahájí město podle Königové s vlastníky správní řízení o skončení platnosti dokumentu.

Bydlet na takzvané úřední adrese vyplývá ze zákona, podle kterého každý občan České republiky musí mít své trvalé bydliště. Pokud dojde k jeho zrušení, například při rozvodovém řízení či ukončením nájmu, a dotyčný nemá možnost, nebo se z nějakého důvodu nechce přihlásit jinde, eviduje se pak na příslušném obecním úřadě.

Například ve Žďáře nad Sázavou má momentálně trvalý pobyt na radnici v Žižkově ulici 732 osob.