Množství vybraných financí je každým rokem vyšší. „Děkuji všem koledníkům za jejich ochotu a čas, který věnovali pro dobrou věc. Moc si vážím toho, že se každým rokem najde dostatek koledníčků, ochotných obětovat své pohodlí a snášet i nepřízeň počasí. Také moc děkuji všem, kteří otevřou koledníčkům dveře, jsou na ně milí a třeba pak přispějí do tříkrálové kasičky. Díky všem štědrým dárcům. A děkuji také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na organizování Tříkrálové sbírky,“ uvedla ředitelka Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou Jana Zelená.

Získané finance žďárská charita použila na podporu takzvané charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem bez domova, dále pak na pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi a těžce nemocným. Z výtěžku Tříkrálové sbírky budou rovněž podpořeny charitní terénní služby a dobrovolnická činnost, která usnadňuje péči profesionálů.

Kusy strakaté pletáže dosáhly obchvatové délky už loni na podzim, příští rok je čeká sešití a rozložení podél přeložky silnice.
Veselské pletařky se na jaře chystají sešívat obchvatovou šálu