„Podle zákona o lesích se ti, kteří nestihli včas zpracovat dřevní hmotu napadenou kůrovcem, dopouští správního deliktu a vystavují se postihu,“ potvrdil Jaroslav Doubek, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Podle lesního zákona jsou vlastníci lesa povinni dřevo zpracovat tak, aby nedošlo k výletu kůrovců. Byly stanoveny dva termíny. Do nadmořské výšky 600 metrů do konce května a nad 600 metrů do konce června. „Pokud ale už došlo nebo dojde ještě před těmito daty k výletu kůrovců, může být majitel porostu stíhán. Měl totiž šíření škůdce zabránit. Výlet je individuální, nejen podle nadmořské výšky, ale i podle počasí a podmínek v lese,“ vysvětlil Jaroslav Doubek.

„Nevím o tom, že je to povinné, ale přijde mi logické napadené dřevo okamžitě odvézt. To už jsme naštěstí stihli,“ uvedla Božena Hřebíčková, majitelka lesa ze Žďárska.

Nejen zpracovat, ale i odvézt

V jednom vzrostlém smrku se z larev mohou vylíhnout i tisíce kůrovců, kteří poté napadnou desítky dalších stromů v bližším i vzdálenějším okolí. „Dřevo je proto nutné nejen zpracovat, ale také odvézt, a to do vzdálenosti minimálně jednoho kilometru od lesa,“ doplnil Jaroslav Doubek.

Podle něj mají někteří vlastníci sice napadené dřevo vzorně zpracované a připravené k odvozu, ale stále zůstává na lesním pozemku. „Vlastník sousedního lesa se může cítit poškozen nečinností majitele vedlejšího porostu, a pokud kůrovec napadne i jeho stromy, vznikne mu škoda předčasným mýcením stromů,“ dodal Jaroslav Doubek.