Jedna z lesních studánek, Vitulka, je pojmenovaná po brněnské dirigentce a hudební skladatelce Vítězslavě Kaprálové, která do Tří Studní s rodiči pravidelně jezdívala. Tam také navštívil svou žačku Bohuslav Martinů, který posléze zhudebnil báseň Miloslava Bureše, již básník složil na břehu rybníka Sykovce. Slavná kantáta připomínající dávno zapomenutý obřad jarního čištění pramenů, zaznívala při slavnostech pravidelně.

Přestože se letošního otevírání studánek museli Třístudenští vzdát, obec už avizovala datum tradiční slavnosti na příští rok. Akce se opět uskuteční poslední květnovou sobotu. Ta připadá na datum 29. května 2021.