„Obnovila se fasáda a byly zrestaurovány také dveře. Teď už čekáme jen na to, až restaurátoři dosadí okna. Pak bude lešení odstraněno,“ potvrdila kastelánka Michaela Kokojanová.

Obnova unikátní památky, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, potrvá až do roku 2020. Římskokatolické farnosti se na opravu svatostánku podařilo získat 42,7 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Díky této finanční injekci dojde k celkové obnově interiéru i exteriéru kostela a jeho nejbližšího okolí, mimo jiné bude doplněna původní povrchová plastická výzdoba a na řadu přijde i obnovení mimořádně cenného mobiliáře kostela.