„Úpravna prošla ročním zkušebním provozem, už funguje v běžném režimu," sdělil včera Josef Vojta místopředseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko, který je investorem projektu.

Voda z přehrady je nově čištěna na základě nejmodernějších technologií. „Kvalita surové vody, kterou odebíráme z přehradní nádrže Mostiště pro další úpravy na vodu pitnou, je bohužel poměrně špatná," objasnila předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová.

„Jednak je v povodí přehrady intenzivně využívaná zemědělská půda, z níž se do vody mohou dostávat pesticidní látky a živiny, také kvůli erozi dochází k zákalu vody. V okolí přehrady navíc žije asi deset tisíc obyvatel v malých obcích, kde se dosud odpadní voda nečistí v takovém rozsahu jako v jiných oblastech, a v neposlední řadě se na zhoršené kvalitě vody podílí chov ryb ve více než sto osmdesáti rybnících v okolí," pokračovala Zvěřinová. Lidé tak mohli v minulosti zejména koncem léta a na podzim pociťovat ve vodě různé pachy nebo pachutě.

„Kvalita pitné vody se nyní stabilizuje a zvýší se i její tvrdost. Přibude v ní vápník, což má pozitivní dopad pro zdraví lidí. Voda již také nebude tak agresivní pro potrubí, z něhož se do ní může uvolňovat železo, což způsobovalo její zabarvení," dodala Dagmar Zvěřinová.

Modernizace úpravny vod, která byla v provozu již více než padesát let, stála téměř půl miliardy korun. Cena činí zhruba 489,6 milionu korun, z toho je státní dotace 19,8 milionu a evropská 336,9 milionu korun. „Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se podílí vlastními zdroji částkou 132 807 korun a dále je na tuto akci vzat úvěr ve výši 110 milionů korun," upřesnila financování Zvěřinová.

Voda z přehrady v Mostištích je nyní čištěna ve více stupních. „Nově je voda upravována filtrací přes granulované aktivní uhlí, což v kombinaci s ozonizací, vede k odstranění zbytků pesticidů. Tento systém působí také proti případnému vzniku toxinů, které se do přehrady mohou dostat v době, kdy se v ní v létě objeví sinice," přiblížil předseda představenstva Vodárenské akciové společnosti, která úpravnu provozuje, Jindřich Král. „Další přidanou hodnotou je zvýšení hygienické zabezpečenosti pitné vody, kdy je nově dezinfikována i ultrafialovým zářením, které je schopné likvidovat i dezinfekci odolné mikroorganismy," řekl Král.

Pstruzi hlídači

Zatímco dosavadní technologie v úpravně vody fungovaly na hranici svých možností, nyní budou vodohospodáři schopni reagovat i na větší znečištění vody v přehradě. „Novinkou je také to, že celý proces úpravy sleduje množství čidel na zákal vody, obsah organických látek, měření pH, obsah kyslíku, ozonu, chloru a podobně, takže průběžně vidíme, jak se voda zlepšuje, a pokud je něco v nepořádku, můžeme mnohem dříve reagovat a změnit výrobní proces. Dosud jsme byli odkázáni na výsledky laboratoří," vyjádřil se Jindřich Král.

Hlídat čistotu vody ve vodní nádrži pomáhají také pstruzi. Žijí přímo v úpravně, do akvária vede odbočka surové vody. „Kdyby přišla kontaminovaná voda, uhynuli by," vysvětlil vedoucí úpravny Jiří Dvořák. Akvárium mají v Mostištích půldruhého roku, pstruhům se v něm prý zatím daří.

Součástí stavby je i nově řešené kalové hospodářství, což je spojené se zlepšením jakosti vypouštění odpadních vod do řeky Oslavy. Zrekonstruován byl rovněž výtlačný řad z úpravny na vodojem ve Vídni, samotný vodojem a propojení výtlačných řadů z úpravny vody do vodojemů Vídeň a Cyrilov.

Stavební práce byly zahájeny v roce 2012 a trvaly dva roky. Pracovalo se za provozu úpravny, protože pětatřicet tisíc odběratelů ani jinam přepojit nešlo.

Úpravna vody

Úpravna vody Mostiště je nejvýznamnějším zdrojem vodárenské soustavy z oblasti jihozápadní Moravy. Zásobuje pitnou vodou Žďár nad Sázavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Velkou Bíteš a desítky menších obcí. Zdrojem surové vody je vodárenská nádrž Mostiště se zatopenou plochou 93 hektarů. Jímání surové vody z nádrže je možné ze tří horizontů, havarijní odběr je možný ze dna nádrže. Úpravna vody má maximální výkon 200 litrů upravené vody za vteřinu.