„Vzhledem k tomu, že ve druhé polovině roku je navíc očekáván nárůst návštěv dětských pacientů kvůli zrušení dětské pohotovosti při novoměstské nemocnici, rozhodli jsme se, že poskytování této služby ve Žďáře pro rok 2011 zachováme,“ uvedla po pondělním jednání rady města žďárská místostarostka a senátorka Dagmar Zvěřinová.

Podpora města

Změnit by se neměla ani výše příspěvku města na fungování této služby. Radní okresního města jej chtějí zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok. „A to i přesto, že naše pohotovost je zřejmě jediná v celém kraji Vysočina, jejíž provoz je hrazen městem,“ zdůraznil žďárský starosta Jaromír Brychta.

Náklady na fungování pohotovosti neboli lékařské služby první pomoci se za prvních šest měsíců tohoto roku vyšplhaly na celkem jeden milion sto padesát jedna tisíc korun. Vzhledem k tomu, že z toho 310 tisíc korun pokryly výnosy získané díky tržbám od zdravotních pojišťoven či z výběru regulačních poplatků a 797 tisíc korun činila úhrada od zřizovatele – města, vedení polikliniky nepředpokládá, že by byl rozpočet stanovený pro rok 2010 překročen.

„V celkovém hospodaření polikliniky nepřináší zajišťování této činnosti organizaci příjem, ani ztrátu. Pokud bude zřizovatel pro zachování lékařské pohotovosti i v následujícím roce, navrhujeme ponechat stávající režim provozu,“ informoval ředitel žďárské polikliniky Slavomír Pipa.

Změnit by se tedy neměl ani finanční příspěvek města na roční provoz pohotovostní služby, jenž činí jeden milion šest set šedesát tisíc korun, ani provozní doba. Ta je ve všední dny stanovena od 17 do 21 hodin, ve svátcích a o víkendech tam pacienti mohou přijít od 8 do 21 hodin.

Kromě standardního příspěvku města na provoz lékařské služby první pomoci však Žďárští zvažují také zakoupení nového vlastního defibrilátoru.

Lékařská služba první pomoci na Žďársku v současné době funguje ve Žďáře nad Sázavou, kde je hrazena z městských peněz, či Novém Městě na Moravě – tam její provoz hradí kraj Vysočina. Dále ji mohou lidé využívat i ve Velké Bíteši, kde je však tato služba poskytována jen o víkendech a svátcích. Město má na ni pro letošek vyhrazeno zhruba 400 tisíc korun. O jejím fungování v dalších letech se pak rozhodne podle toho, jak byla pohotovost využívána.

Ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem pak byla lékařská služba první pomoci zrušena již před několika lety, jelikož se městům kvůli malému využívání pacienty nevyplácela.