„Jsou v tom zahrnuty i ambulance praktických a odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžková zařízení, lékárny a výdejny zdravotního materiálu i všechna pracoviště poskytovatelů sociálních služeb, včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež,“ zdůrazňují hygienici.

Nevztahuje se to na děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažně duševně nemocné lidi, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržovat toto nařízení. Roušky nemusejí mít pacienti po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. Nemusejí je mít ani pacienti na lůžku. „A uživatelé sociálních služeb, zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence, poskytované terénní formou,“ píší hygienici.

Ilustrační foto.
Další mrtvý z Alzheimercentra měl koronavirus. Nákazu zjistil až pozdější test

Současně zůstává v platnosti nařízení mimořádného opatření hygieny ze 14. července, které upravuje hygienická pravidla speciálně pro města a vesnice ve správních obvodech Jihlava a Telč.

V úterý 28. července vědělo celkem 155 lidí v Kraji Vysočina, že má nákazu Covid-19.