Od úmrtí Josefa Svítila, který používal v literární tvorbě pseudonym Jan Karník, uplynulo letos padesát pět let. „Snažil jsem se vytvořit podobu Josefa Svítila tak, jak byl popisován. Tedy jako laskavý a vnímavý lékař, spisovatel a novoměstský patriot," nechal se ve středu v podvečer slyšet sochař Jiří Plieštik.

Busta stojí v Malé ulici u domu, který pamatuje vzácné návštěvy. „Za Josefem Svítilem zavítal do Nového Města, ještě před tím, než se stal prezidentem, Tomáš Garrigue Masaryk. Stěny domu pamatují kroky Karla Čapka a dalších významných osobností, s kterými se Svítil přátelil," řekl lékař novoměstské nemocnice Zdeněk Kadlec. Dům dnes vlastní rodina Klapačova.

Lékař a spisovatel Josef Svítil, který byl po většinu života spjat s rodným městem, se zapojoval do širokých aktivit, které se týkaly běžného života Nového Města. „Mimo jiné byl i prvním kronikářem a členem městského zastupitelstva," dodala vedoucí Horáckého muzea a Informačního centra v Novém Městě na Moravě Jitka Svojanovská.

---------------

Josef Svítil

V literární tvorbě používal pseudonym Jan Karník. Využíval svých jazykových schopností a překládal především polskou literaturu, za což byl vyznamenán polskou vládou. Do české literatury vstoupil poezií pod vlajkou Lumírovců a později inklinoval ke skupině Katolické moderny a od té přešel k sládkovsky čisté poezii. Náměty čerpal z rodinného prostředí, citu k národu a především lásky k rodnému kraji.