Lokalita v těsné blízkosti obchvatu Bohdalova, kde se dříve těžila cihlářská hlína, je domovem mnoha druhů ohrožených obojživelníků. V podstatě se jedná o téměř všechny, které se na Vysočině vůbec vyskytují. Kromě jiného je to skokan ostronosý, čolek velký nebo rosnička zelená.

Úbytek žab a čolků

Jejich početní stavy však začaly v minulosti postupně klesat. „Laguny totiž zarůstaly náletovými dřevinami, docházelo tak k hromadění nejrůznějších usazenin a břehy nádrží sjížděly kvůli erozi dovnitř,“ popsal Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.

Před zhruba třemi lety proto sdružení začalo s výkupem inkriminovaných pozemků, sháněním peněz a loni na podzim pak bylo přistoupeno k samotným úpravám lagun.

Ty zahrnovaly nejen odstranění náletových dřevin a nežádoucích sedimentů, ale i vybudování vypouštěcích zařízení, aby se hladina dala případně regulovat.
Nyní je převážná většina prací již u konce. Jaro potom ukáže, zda se žáby a čolci do upravených lagun opět vydají a budou se tam pak pravidelně vracet.
Revitalizace oblasti s rozlohou přes jeden hektar vyjde na částku kolem dvou milionů korun. Velkou část nákladů pokryje evropská dotace, dvěma sty tisíci korun přispívá na investici Kraj Vysočina.

„Administrativně bychom takovou akci už nezvládli, proto jsme využili nabídky od Sdružení Krajina, které se jí ujalo. My jsme zase jejich činnost podpořili finančně,“ vysvětlil Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina odpovědný za oblast životního prostředí. Takový druh spolupráce se podle něj osvědčil a jsou proto už vytipovány i další lokality v kraji, které by takovýmto způsobem mohly být revitalizovány.